Tiếng Anh thực hành Speak Up

Your Trusted Learning Partner

Là mô hình học tiếng Anh trên nền tảng số và di động hoàn toàn mới, phù hợp với người đang đi làm, Speak Up kết hợp giữa việc (1) Học HÀNG NGÀY trên điện thoại hoặc máy tính, từ 30 đến 45 phút mỗi ngày, với ứng dụng học tiếng Anh DynEd và (2) Học với Giảng viên trực tiếp hoặc qua Live Web, 2 buổi mỗi tuần. Speak Up tập trung phát triển khả năng NGHE và NÓI tiếng Anh cho người học trong giao tiếp quốc tế nhờ tạo ra môi trường học và thực hành liên tục, hàng ngày với tiếng Anh giao tiếp Quốc tế.

Chương trình tiếng Anh thực hành giao tiếp Speak Up kết hợp học và thực hành tiếng Anh với giáo trình DynEd trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh và học, thực hành hàng tuần trên lớp với Giáo viên bản ngữ.

Học và thực hành với giáo trình DynEd

Học và thực hành với Giảng viên

Học và thực hành với giáo trình DynEd

Học và thực hành với Giảng viên

Học và thực hành với giáo trình DynEd

Học và thực hành với Giảng viên

Học ngoại ngữ là một kỹ năng, cần phải thực hành thường xuyên. Đây là triết lý của Chương trình tiếng Anh thực hành giao tiếp Speak Up, là một trong những điểm khác biệt của Speak Up so với các chương trình tiếng Anh truyền thống.

Phát triển bốn kỹ năng NGHE > NÓI > ĐỌC > VIẾT, đặc biệt chú trọng vào NGHE và NÓI.
Phát triển khả năng phản xạ tự nhiên trong
giao tiếp tiếng Anh
Gia tăng vốn từ trong giao tiếp tiếng Anh đời thường, thương mại chuyên ngành
Nhờ tính năng “Study Record”, học viên luôn biết được sự tiến bộ của mình; Giảng viên kiểm soát được việc học tập của học viên để có biện pháp điều chỉnh thích hợp
Thuận tiện cho người học: Học bất cứ đâu, bất cứ khi nào chỉ với máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động thông minh.
Cho phép rút ngắn 1/3 thời gian để nâng cao trình độ tiếng Anh so với học tiếng Anh theo phương pháp truyền thống (Học với giảng viên 2-3 buổi/tuần)
Phát triển bốn kỹ năng NGHE > NÓI > ĐỌC > VIẾT, đặc biệt chú trọng vào NGHE và NÓI
Phát triển khả năng phản xạ tự nhiên trong giao tiếp tiếng Anh
Gia tăng vốn từ trong giao tiếp tiếng Anh đời thường, thương mại chuyên ngành
Nhờ tính năng “Study Record”, học viên luôn biết được sự tiến bộ của mình; Giảng viên kiểm soát được việc học tập của học viên để có biện pháp điều chỉnh thích hợp
Thuận tiện cho người học: Học bất cứ đâu, bất cứ khi nào chỉ với máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động thông minh.
Cho phép rút ngắn 1/3 thời gian để nâng cao trình độ tiếng Anh so với học tiếng Anh theo phương pháp truyền thống (Học với giảng viên 2-3 buổi/tuần)
Phát triển bốn kỹ năng NGHE > NÓI > ĐỌC > VIẾT, đặc biệt chú trọng vào NGHE và NÓI
Phát triển khả năng phản xạ tự nhiên trong giao tiếp tiếng Anh
Gia tăng vốn từ trong giao tiếp tiếng Anh đời thường, thương mại chuyên ngành
Nhờ tính năng “Study Record”, học viên luôn biết được sự tiến bộ của mình; Giảng viên kiểm soát được việc học tập của học viên để có biện pháp điều chỉnh thích hợp
Thuận tiện cho người học: Học bất cứ đâu, bất cứ khi nào chỉ với máy tính, máy tính bảng,điện thoại di động thông minh.
Cho phép rút ngắn 1/3 thời gian để nâng cao trình độ tiếng Anh so với học tiếng Anh theo phương pháp truyền thống (Học với giảng viên 2-3 buổi/tuần)

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

Get Started