Quản lý chất lượng bệnh viện

Nằm trong khuôn khổ chương trình tư vấn “TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN CỦA BỘ Y TẾ” cho Trung tâm Y tế Vietsovpetro năm 2021. Chiều ngày 24/9/2021, Brainwork đã tổ chức buổi hội thảo trực tuyến “Cải tiến chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam” và khai giảng chương trình đào tạo online “Quản lý chất lượng Chăm sóc Y tế” cho các Cán bộ, Bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế - Vietsopetro.

Đặc biệt trong chương trình rất vinh hạnh được chào đón sự quan tâm và tham dự của Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế Vietsovpetro:

- Ông VŨ VIỆT KIỀU - Phó Bí thư thường trực Đảng Uỷ, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; Giám đốc Trung tâm Y tế Vietsovptro

- Ông NGUYỄN LONG ĐĨNH - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Vietsovpetro

- Ông NGUYỄN VĂN HIỆP - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Vietsovpetro

- Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Vietsovpetro

Để việc triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam được hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân trong Trung tâm Y tế Vietsovpetro, Brainwork Việt Nam đã xây dựng chương trình học online “Quản lý chất lượng Chăm sóc Y tế” và tổ chức khai giảng trong buổi Hội thảo này. Chương trình gồm 02 khoá học:

- Khoá 1: Quản lý chất lượng bệnh viện

- Khoá 2: Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện (83 tiêu chí)

Buổi hội thảo được kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và toàn thể Cán bộ, Bác sĩ, Nhân viên Y tế Trung tâm Y tế Vietsovpetro trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng bệnh, đáp ứng các mong đợi của người bệnh. Brainwork Việt Nam trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các Anh, Chị trong Trung tâm Y tế Vietsopetro và Tiến sĩ Dương Huy Lương. Xin hẹn gặp lại các Anh, Chị trong những chương trình tới đây của Brainwork Việt Nam .

#Một số hình ảnh của khóa học