Nhận thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp đang là tiến trình tất yếu vừa để nâng cao hiệu quả trong hiện tại và tiềm năng phát triển trong tương lại, đặc biệt là lựa chọn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thời gian qua. Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tin tưởng và giao cho Brainwork Việt Nam thực hiện khoá học “Nhận thức về Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp”. Khoá học đã diễn ra thành công tốt đẹp, kết thúc khoá học các học viên đã có khả năng:Nắm vững được đặc điểm, xu hướng và công nghệ để chuyển đổi số trong Doanh nghiệp; Mô tả được lợi ích, vai trò và yêu cầu đổi với các bên liên quan trong việc triển khai chuyển đổi số; Chuyển đối nhận thức về chuyển đổi số để triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong Doanh nghiệp.

Brainwork Việt Nam trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức Nhân sự của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đã nhiệu tình hỗ trợ để khoá học được diễn ra tốt đẹp, Cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các Anh, Chị học viên và cũng như Giảng viên. Rất mong được gặp lại các Anh. Chị trong các chương trình đào tạo sắp tới của Brainwork Việt Nam.

#Một số hình ảnh của khóa học