Nature

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP CÙNG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
NỘI DUNG

PHẦN 1: ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP, TIẾP CẬN TỔNG THỂ & HỆ THỐNG

 • Quản trị Nhân sự với Đào tạo & Phát triển Nhân lực trong Tổ chức, Doanh nghiệp - Bức tranh toàn cảnh
 • Đào tạo & Phát triển Năng lực - Ứng dụng mô hình 70-20-10
 • Chuyển đổi số và những xu hướng mới trong đào tạo và phát triển
 • Ví dụ & thực hành

PHẦN 2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ - PHƯƠNG PHÁP MENU

 • Phân nhóm đối tượng & Chương trình đào tạo - Mô hình 2/7
 • Xây dựng Kế hoạch đào tạo theo Phương pháp Menu
 • Phương pháp Menu: Đặc điểm & Lợi ích
 • Xây dựng Kế hoạch đào tạo theo Menu:
 • Qui trình 5 bước & Công cụ của Bộ phận Đào tạo
 • Qui trình 4 bước & Công cụ của các đơn vị
 • Vai trò của Công tác viên nhân sự(HRBP) ở các đơn vị
 • Chuyển đổi số với Xây dựng kế hoạch đào tạo
 • Ví dụ & thực hành

PHẦN 3: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO & TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Triển khai Kế hoạch đào tạo
 • Hai giai đoạn triển khai kế hoạch đào tạo
 • Những vấn đề thường gặp & Lợi ích của phương pháp Menu
 • Tổ chức các chương trình đào tạo: 4 nhóm việc & 3 giai đoạn
 • (1) Học viên
 • (2) Giảng viên
 • (3) Học liệu đào tạo
 • (4) Công tác tổ chức
 • Chuyển đổi số với Tổ chức thực hiện đào tạo
 • Ví dụ & thực hành

PHẦN 4: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

 • Quản lý chất lượng & hiệu quả các chương trình đào tạo trong Doanh nghiệp: Phân biệt, Tiêu chí & Mô hình
 • Đánh giá chương trình đào tạo: 4 cấp độ & 9 bằng chứng
 • Quản lý Chất lượng các Chương trình đào tạo:
 • (1) Học viên
 • (2) Giảng viên
 • (3) Học liệu đào tạo
 • (4) Công tác tổ chức
 • Chuyển đổi số với Quản lý chất lượng đào tạo
 • TÓM TẮT VÀ HỎI ĐÁP

KIỂM TRA CUỐI KHÓA

3.500.000 Đ/học viên
28-29.8.2019
Khách sạn Vanda, Đà Nẵng
LỊCH KHAI GIẢNG
Top