Nature

Đào tạo Giảng viên nội bộ dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
NỘI DUNG

Phần 1: Giảng viên nội bộ - Những điều cần biết

 • - Tìm hiểu về GIẢNG VIÊN NỘI BỘ
 • + Đào tạo và vai trò của đào tạo nội bộ
 • + 2 tâm niệm của Giảng viên& 3 tiêu chí đánh giá
 • + Yêu cầu về khả năng sư phạm
 • - Thấu hiểu HỌC VIÊN (người đang đi làm)
 • + Mô hình 333 để thấu hiểu học viên là những người đi làm đi học
 • + Quy trình đào tạo 4P: Hướng dẫn, Demo &Thực hành

Session 1: CORPORATE ACCOUNTING AND FINANCE

 • - Distingush Accounting and Finance
 • - The relationship between the finance and bussiness and production of company
 • - General Accounting Principles
 • - Principles of Managing Corporate Finance

Phần 2: Chuẩn bị bài giảng (Thiết kế và phát triển học liệu đào tạo)

 • - Quy trình ADDIE
 • - 7 bước chuẩn bị một Chương trình đào tạo (Thiết kế & Phát triển học liệu đào tạo)
 • + Bước 1: Phân tích nhu cầu đào tạo
 • + Bước 2: Viết các mục tiêu đào tạo
 • + Bước 3: Thiết kế Bài kiểm tra
 • + Bước 4: Lên Nội dung & Tiến trình đào tạo
 • + Bước 5: Xây dựng Kịch bản giảng dạy
 • + Bước 6: Phát triển Tài liệu đào tạo
 • + Bước 7: Kiểm thử

Phần 3: 7 Kỹ thuật giảng dạy lôi cuốn học viên

 • - Học tập chủ động vs Học tập thụ động & Vai trò của Giảng viên
 • - 7 kỹ thuật giảng dạy lôi cuốn:(1)Bài tập trình huống,(2)Sử dụng các tấm thẻ,(3)Think – Pair – Share,(4)Flipchart,(5)Tóm tắt,(6)Đóng vai,(7)Trình bày

Phần 4: Kỹ năng thực hiện giảng dạy

 • - Chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đào tạo
 • + Bản thân
 • + Các điều kiện, công cụ đào tạo
 • + Dự phòng (Plan B)
 • - Các kỹ năng dẫn giảng
 • + Các nguyên tắc chung
 • + Cử chỉ, ngôn từ khi dẫn giảng
 • + Các phong cách dẫn giảng
 • - Xử lý tình huồng

Phần 5: Thực hành giảng dạy cuối khoá.

2.800.000 đồng/học viên
Ngày 28 - 29/11/2019
Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
LỊCH KHAI GIẢNG
Top