Nature

Quản lý và Phát triển Nguồn nhân lực hiện đại dựa trên Khung năng lực & Bản đồ Đào tạo, phát triển

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
NỘI DUNG

Phần 1: KHUNG NĂNG LỰC (COMPETENCY) & ỨNG DỤNG TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN ĐẠI

 • - Khung năng lực (Competency) & Ứng dụng trong Quản trị Nguồn nhân lực hiện đại
 • + Lịch sử, Nguồn gốc và Khái niệm Competency
 • + Phân biệt Kiến thức, Kỹ năng và Khung năng lực
 • + Mô hình Tảng băng
 • + Competency - Ứng dụng trong HRM và HRD
 • + Competency và thực tế ứng dụng tại các Doanh nghiệp
 • + Ví dụ & Liên hệ thực tế
 • - Xây dựng Competency - Cơ cấu và Mô hình
 • + Các loại Yêu cầu Năng lực và các cấp độ năng lực chuẩn
 • + Sử dụng các chỉ số hành vi
 • + Các yếu tố Hành vi và Các yếu tố Hiệu quả
 • + Hồ sơ Yêu cầu Năng lực và Bản mô tả chức danh công việc và Hồ sơ Cá nhân
 • + Phân tích Khoảng thiếu hụt Năng lực
 • + Ví dụ & Bài tập thực hành.
 • - Quy hoạch nhân sự dựa trên Competency
 • + Đề ra các năng lực cần có từ Kế hoạch Chiến lược của Doanh nghiệp/ Tổ chức
 • + Đề xuất Chiến lược Nguồn nhân lực, Tầm nhìn và Sứ mệnh
 • + Các Yếu tố quyết định thành công
 • + Các kết quả chủ đạo cần đạt được
 • + Những năng lực và Giá trị cốt lõi.
 • + Ví dụ và Liên hệ thực tế.
 • - Tuyển dụng nhân sự dựa trên Competency
 • + Định rõ các Yêu cầu Công việc
 • + Thiết kế và Thực hiện các Phỏng vấn liên quan đến Competency
 • + Lựa chọn nhân sự dựa trên Khung năng lực
 • + Ví dụ và Liên hệ thực tế
 • - Đánh giá năng lực dựa trên Competency
 • + Ưu điểm và Nhược điểm
 • + Nguyên tắc và Yêu cầu
 • + Quy trình thực hiện và Vai trò của các bên liên quan
 • + Chuyển đổi Năng lực của một cá nhân vào Biểu đánh giá Hiệu quả công việc – Công thức thực hiện
 • + Trao đổi kết quả đánh giá và lên kế hoạch tiếp theo với nhân viên
 • + Ví dụ và Bài tập tình huống.
 • - Trả lương & thưởng dựa trên Competency
 • + Tác động và tầm quan trọng của lương, thưởng trong tạo động lực cho nhân viên
 • + Trả lương, thưởng theo cách cổ điển và theo Khung năng lực
 • + Nâng cao hiệu quả của công cụ Lương, thưởng trong tạo động lực cho nhân viên
 • + Ví dụ và Liên hệ thực tế

Phần 2: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DỰA TÊN BẢN ĐỒ ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN (TRAINING MAP)

 • - Từ Yêu cầu về Năng lực đến Bản đồ Đào tạo & Phát triển Năng lực (Development & Training Maps)
 • + Bản đồ Đào tạo & Phát triển Năng lực: Đặc điểm, Vai trò & Mối liên hệ với Yêu cầu về Năng lực
 • + Hai đối tượng chính cần xây dựng Bản đồ Đào tạo & Phát triển Năng lực: Chuyên gia & Quản lý, Lãnh đạo
 • + Ví dụ & Liên hệ.
 • - Xây dựng Bản đồ Đào tạo & Phát triển Năng lực
 • + Yêu cầu
 • + Qui trình
 • + Phương pháp & Công cụ
 • + Ví dụ & Bài tập thực hành
 • - Các biện pháp để phát triển năng lực theo Bản đồ Đào tạo & Phát triển Năng lực
 • + Tự học | Đào tạo ngắn hạn | Kèm cặp | Dìu dắt | Luân chuyển Công việc | Dự án | Khác (Kèm cặp,dìu dắt người khác)
 • + Ví dụ & Bài tập tình huống
 • - Đánh giá và Phản hồi chương trình Phát triển năng lực
 • + 4 cấp độ đánh giá hiệu quả của chương trình phát triển năng lực
 • + Phản hồi & Điều chỉnh
 • + Ví dụ & Bài tập tình huống

Phần 3: HỌC HỎI KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP LỚN TẠI CHÂU ÂU ÁP DỤNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC DỰA TRÊN COMPETENCY & TRAINING MAP

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết
Ngày 23 - 27/9/2019
Khách sạn ENGIMATT City-Gardenhotel, Engimattstrasse 14 CH-8002 Thuỵ Sỹ.
LỊCH KHAI GIẢNG
Top