Nature

Phát triển và tổ chức các chương trình đào tạo dựa trên Khung năng lực (Competency)

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
NỘI DUNG

Phần 1: Khung năng lực (Competency) & Ứng dụng trong quản trị nguồn nhân lực hiện đại

 • - Lịch sử, Nguồn gốc và Khái niệm Competency
 • - Phân biệt Kiến thức, Kỹ năng và Khung năng lực
 • - Mô hình Tảng băng
 • - Competency - Ứng dụng trong HRM và HRD
 • - Competency và thực tế ứng dụng tại các Tỏ chức, Doanh nghiệp

Phần 2: Xây dựng Competency - Cơ cấu và Mô hình

 • - Các loại Yêu cầu Năng lực
 • - Các cấp độ năng lực chuẩn
 • - Sử dụng các chỉ số hành vi
 • - Các yếu tố Hành vi vs Các yếu tố Hiệu quả
 • - Hồ sơ Yêu cầu Năng lực vs Bản mô tả chức danh công việc
 • - Hồ sơ Yêu cầu Năng lực vs Hồ sơ Cá nhân
 • - Phân tích Khoảng thiếu hụt Năng lực

Phần 3: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dựa trên Competency

 • - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – Những điều cần biết
 • - Nguyên tắc học tập của người đi làm
 • - Phân tích Nhu cầu Đào tạo theo cách cổ điển
 • - Phân tích Nhu cầu Đào tạo dựa vào Khung Năng lực
 • - Xây dựng kế hoạch đào tạo dựa trên Khung Năng lực

Phần 4: Phát triển các chương trình đào tạo dựa trên Competency

 • - Quy trình tổng thể trong Phát triển một chương trình đào tạo dựa trên Khung Năng lực
 • - Xây dựng mục tiêu cho một chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo được xác định qua Khung năng lực
 • - Thiết kế các biểu mẫu khảo sát, các bài kiểm tra trong khóa học
 • - Thiết kế cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo
 • - Phát triển học liệu đào tạo
 • - Các biểu mẫu, công cụ hỗ trợ cho công tác Phát triển một chương trình đào tạo

Phần 5: Tổ chức các chương trình đào tạo dựa trên Competency

 • - Quy trình tổng thể tổ chức các chương trình đào tạo dựa vào Khung năng lực
 • - 4 nhóm công việc & 3 giai đoạn
 • - Thiết kế các biểu mẫu khảo sát, các bài kiểm tra trong khóa học
 • - Đánh giá CHẤT LƯỢNG & HIỆU QUẢ các chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu Khung năng lực
 • - Quản lý đối tác đào tạo
 • - Phòng ngừa rủi ro khi tổ chức các chương trình đào tạo
 • - Các biểu mẫu, công cụ hỗ trợ cho công tác Tổ chức các chương trình đào tạo

Phần 6: Học hỏi kinh nghiệm của một số Tổ chức, Doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản.

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết
23 - 27/9/2019
Khách sạn Metropolitan Ikebukuro Tokyo, 171-8505 Tokyo Prefecture, Toshima-ku, Nishi-Ikebukuro 1-6-1, Nhật Bản
LỊCH KHAI GIẢNG
Top