Giải pháp eLearning dùng ngay

Your Trusted Learning Partner

Phương thức học tập eLearning dựa trên Internet, Di động đang và sẽ là xu hướng tất yếu cho Doanh nghiệp. Giải pháp eLearning dùng ngay của Brainwork Việt Nam đi theo hướng nêu trên, với hai điểm khác biệt chính là Di động hoá và Trực quan hoá nội dung học, dựa trên công nghệ Cloud (Điện toán đám mây) giúp các Doanh nghiệp vượt qua những trở ngại về (1) Chi phí đầu tư, (2) Thời gian triển khai và (3) Nhân lực thực hiện, đồng thời đem lại sự thuận tiện và sự hứng thú cho người học.

Phương thức học tập eLearning dựa trên Internet và Di động đang và sẽ là xu hướng tất yếu cho đào tạo và phát triển năng lực người lao động của các Doanh nghiệp. Tuy nhiên, có 3 trở ngại chính khi các Doanh nghiệp đầu tư và vận hành một hệ thống eLearning dành riêng cho mình:

Cần rất nhiều tiền (hàng tỷ đồng);
Cần nhiều thời gian để triển khai
(tối thiểu từ 6 đến 12 tháng);
Cần một đội ngũ có chuyên môn cao.

Cần rất nhiều tiền (hàng tỷ đồng);

Cần nhiều thời gian để triển khai (tối thiểu từ 6 đến 12 tháng);

Cần một đội ngũ có chuyên môn cao

Cần rất nhiều tiền (hàng tỷ đồng);

Cần nhiều thời gian để triển khai (tối thiểu từ 6 đến 12 tháng);

Cần một đội ngũ có chuyên môn cao

Công ty CP Phát triển Nhân trí Việt Nam (Brainwork Việt Nam), với trên 12 năm chuyên cung cấp các chương trình và giải pháp đào tạo cho doanh nghiệp, nay vui mừng giới thiệu đến Quý Khách hàng Giải pháp eLearning dùng ngay cho Doanh nghiệp, giúp xoá bỏ những trở ngại nêu trên, để Doanh nghiệp có thể triển khai đào tạo eLearning nhanh chóng, tiết kiệm và thuận tiện. Giải pháp thuê ngoài eLearning
cho Doanh nghiệp của Brainwork có những đặc điểm chính như sau:

Chỉ cần 4 tuần đến 6 tuần để triển khai một khoá học eLearning
Các khoá học được phát triển
kết hợp đa dạng phương thức truyền tải nội dụng
Học viên có thể học bằng máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào
Kiểm soát việc
học tập của học viên, chất lượng đào tạo của các khoá học.
Thể hiện thương hiệu, nhận diện của Doanh nghiệp.

Chỉ cần 4 tuần đến 6 tuần để triển khai một khoá học eLearning

Các khoá học được phát triển
kết hợp đa dạng phương thức truyền tải nội dụng

Học viên có thể học bằng máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào

Cần một đội ngũ có chuyên môn cao.

Cần một đội ngũ có chuyên môn cao.

Chỉ cần 4 tuần đến 6 tuần để triển khai một khoá học eLearning

Các khoá học được phát triển kết hợp đa dạng phương thức truyền tải nội dụng

Học viên có thể học bằng máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào

Kiểm soát việc học tập của học viên, chất lượng đào tạo của các khoá học.

Thể hiện thương hiệu, nhận diện của Doanh nghiệp

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

Get Started