Close

Search for a Glomacs Course by Keywords

Trang chủ | Khóa học sắp diễn ra | Xây dựng và Triển khai KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN MENU
Thời gian
Địa điểm
Chi phí
14 - 15.03.2024 Khách sạn Liberty Central Riverside
17 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
3,500,000 VNĐ/1 Học viên Đăng ký tham dự
Đăng ký tham dự
Giới thiệu và mục tiêu

Có hai câu hỏi đang làm đau đầu Lãnh đạo và Cán bộ phụ trách đào tạo của các Doanh nghiệp hiện nay là:

 • Làm thế nào để có thể xác định nhu cầu đào tạo của các bộ phận trong Doanh nghiệp một cách chính xác, ít tốn kém, dễ làm mà lại có được sự cam kết của nhân viên, người quản lý trực tiếp? và
 • Làm thế nào để có thể cử đúng người tham dự các khoá học và phát huy hiệu quả sau đào tạo?
Từ thực tế đó, với trên 15 năm chuyên tư vấn và cung cấp các chương trình đào tạo cho các Tổ chức, Doanh nghiệp tại Việt Nam, Brainwork Việt Nam đã thiết kế và phát triển khoá học “XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN MENU” diễn ra trong 02 ngày nhằm giúp cho cán bộ phụ trách công tác đào tạo của Doanh nghiệp có thể xác định nhu cầu đào tạo nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí dựa trên “Menu các chương trình đào tạo”, làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo của Tổ chức, Doanh nghiệp chất lượng và kịp thời đáp ứng nhu cầu đào tạo, phát triển năng lực của tổ chức, doanh nghiệp.

Khoá học này được thiết kế nhằm giúp cán bộ phụ trách đào tạo của Tổ chức, Doanh nghiệp:

 • Tiếp cận có hệ thống và toàn diện CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰc trong các Tổ chức, Doanh nghiệp;
 • Phân loại Đối tượng & Chương trình Đào tạo trong Tổ chức, Doanh nghiệp một cách có hệ thống nhằm hỗ trợ cho việc xác định nhu cầu đào tạo thuận tiện và chính xác;
 • Thiết lập Menu các chương trình đào tạo dựa trên mô hình 2-7;
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo dựa trên Menu theo qui trình 5 bước ở Bộ phận đào tạo và 4 bước ở các Phòng/Ban/Đơn vị;
 • Triển khai kế hoạch đào tạo hiệu quả và kiểm soát chất lượng các chương trình đào tạo thông qua việc tác động vào 4 nhóm yếu tố: (1)HỌC VIỆN, (2) GIẢNG VIÊN, (3) HỌC LIỆU và (4) CÔNG TÁC TỔ CHỨC.
Nội dung

Phần 1 ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP – TIẾP CẬN TỔNG THỂ, HỆ THỐNG & VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO

 • Đào tạo với Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực – Bức tranh tổng thể
 • 4 vai trò của cán bộ phụ trách đào tạo & các bên liên quan
 • Ứng dụng mô hình 70-20-10 trong đào tạo và phát triển năng lực người lao động
 • 3 xu hướng trong Đào tạo & Phát triển nhân lực tại Tổ chức, Doanh nghiệp ở thời đại số
 • Ví dụ, Liên hệ, Thảo luận

Phần 2 ÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN MENU

 • Đối tượng & Chương trình đào tạo trong Tổ chức, Doanh nghiệp (Mô hình 2 – 7)
 • Phương pháp xây dựng kế hoạch đào tạo theo Menu
 • Xây dựng Kế hoạch đào tạo theo Menu Doanh nghiệp (Mô hình 2 – 7)
 • Vai trò và Yêu cầu đối với các bên liên quan:
 • - Cán bộ phụ trách đào tạo
 • - Trưởng Phòng/Ban/Đơn vị
 • - Cán bộ, Nhân viên của các Phòng/Ban/Đơn vị
 • - Công tác viên nhân sự, đào tạo (HRBR)
 • Ví dụ & Thực hành

Phần 3 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ

 • Triển khai Kế hoạch đào tạo: 2 cấp độ triển khai
 • Tổ chức các chương trình đào tạo:
 • (1) HỌC VIÊN
 • (2) GIẢNG VIÊN
 • (3) HỌC LIỆU
 • (4) CÔNG TÁC TỔ CHỨC
 • Ví dụ và Thực hành

Phần 4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Chất lượng & Hiệu quả của Chương trình đào tạo
 • Quản lý Chất lượng chương trình đào tạo
 • (1) HỌC VIÊN: Mô hình 333 thấu hiểu đặc điểm nguời đi làm đi học
 • (2) GIẢNG VIÊN: 3 nhóm tiêu chí đánh giá và lựa chọn
 • (3) HỌC LIỆU: Lấy người học làm trung tâm & 7 bước chuẩn bị
 • (4) CÔNG TÁC TỔ CHỨC: Quản lý mong đợi & Sự hài lòng
 • Yêu cầu đối với Cán bộ phụ trách đào tạo
 • Ví dụ và Thực hành

Giảng viên
Quality Logo
ThS. PHAN NAM BÌNH

Giám đốc Brainwork Việt Nam
Chuyên gia Tư vấn đào tạo & phát triển nguồn nhân lực trong Tổ chức, Doanh nghiệp.

Đăng ký tham dự
TƯ VẤN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Ms HUYỀN ANH, Brainwork Việt Nam
091 250 6689, anhvth@brainwork.com.vn
Tải thông tin chương trình