Close

Search for a Glomacs Course by Keywords

Trang chủ | Khóa học sắp diễn ra | Đánh giá và Quản lý CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thời gian
Địa điểm
Chi phí
06 - 07.10.2023 Khách sạn Grandios, 9 – 11 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 3,500,000 VNĐ/1 Học viên Đăng ký tham dự
Đăng ký tham dự
Giới thiệu và mục tiêu

Đào tạo, phát triển năng lực cho người lao động là hoạt động thường xuyên, có tính chiến lược cho mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Làm sao có thể đánh giá và quản lý chất lượng và hiệu quả các chương trình đào tạo một cách toàn diện, bài bản trong bối cảnh chuyển đổi số ngày nay đang là trăn trở của những người phụ trách đào tạo, người quản lý trong Tổ chức, Doanh nghiệp.
Từ thực tế đó, với trên 15 năm chuyên tư vấn và cung cấp các chương trình đào tạo cho các Tổ chức, Doanh nghiệp tại Việt Nam, Brainwork Việt Nam đã thiết kế và phát triển khoá học “ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP CÙNG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ” diễn ra trong 02 ngày nhằm giúp cho cán bộ phụ trách công tác đào tạo của Tổ chức, Doanh nghiệp có thể thực hiện đánh giá và kiểm soát chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo một cách có hệ thống, toàn diện, cùng các phương pháp, công cụ cụ thể, qua đó giúp nâng cao trải nghiệm của người học khi tham dự đào tạo.

Khoá học này được thiết kế nhằm giúp cán bộ phụ trách đào tạo của Tổ chức, Doanh nghiệp:

 • Tiếp cận một cách hệ thống, toàn diện và cập nhật 3 xu hướng trong HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO của tổ chức, doanh nghiệp trong thời đại số.
 • Nhận diện rõ 4 yếu tố ảnh hưởng đến CHẤT LƯỢNG và 4 yếu tố ảnh hưởng đến HIỆU QUẢ của một chương trình đào tạo.
 • Sử dụng 9 hành vi cụ thể để ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ các chương trình đào tạo ứng với 4 cấp độ đánh giá.
 • Kiểm soát tốt CHẤT LƯỢNG của chương trình đào tạo bằng việc tác động vào các yếu tố gây ảnh hưởng gồm Học viên, Giảng viên, Học liệu và Công tác tổ chức. Kiểm soát tốt HIỆU QUẢ của chương trình đào bằng việc tác động vào các yếu tố gây ảnh hưởng gồm Người lao động, Quản lý trực tiếp, Công việc và Chính sách/Qui định.
 • Lựa chọn các biện pháp phù hợp để nâng cao trải nghiệm tích cực cho NGƯỜI LAO ĐỘNG khi tham dự đào tạo, trực tiếp hay trực tuyến.
Nội dung

Phần 1: ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC, DOANH NGHIÊP – TIẾP CẬN TỔNG THỂ VÀ HỆ THỐNG TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • Đào tạo với Quản trị Nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp – Bức tranh tổng thể & Mô hình 70-20-10
 • 4 vai trò của cán bộ phụ trách đào tạo & các bên liên quan trong hoạt động đào tạo của tổ chức, doanh nghiệp
 • Phân biệt Chất lượng vs Hiệu quả của chương trình đào tạo tạo
 • 3 xu hướng trong đào tạo tổ chức, doanh nghiệp thời đại số
 • Ví dụ, Liên hệ, Thảo luận

Phần 2: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG & HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

 • 4 cấp độ & 9 tiêu chí đánh giá một chương trình đào tạo
 • Đánh giá Chất lượng của chương trình đào tạo:
 • - Cấp độ 1: Phản ứng của người học: GIẢNG VIÊN. HỌC LIỆU. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
 • - Cấp độ 2: Kết quả học tập: KIẾM THỨC. KỸ NĂNG. THÁI ĐỘ
 • Đánh giá HIỆU QUẢ của chương trình đào tạo:
 • - Cấp độ 3: Áp dụng trong công việc: THAY ĐỔI HÀNH VI
 • - Cấp độ 4: Kết quả đem lại: KPI. THÀNH TÍCH. ROI
 • Ví dụ & Thực hành

Phần 3: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

 • Mô hình tổng thể quản lý chất lượng và hiệu quả chương trình đào tạo trong Tổ chức, Doanh nghiệp
 • 4 YẾU TỐ ảnh hưởng đến CHẤT LƯỢNG đào tạo
 • Quản lý CHẤT LƯỢNG chương trình đào tạo: HỌC VIÊN . GIẢNG VIÊN . HỌC LIỆU . CÔNG TÁC TỔ CHỨC
 • 4 YẾU TỐ ảnh hưởng đến HIỆU QUẢ đào tạo
 • Quản lý HIỆU QUẢ chương trình đào tạo: NHÂN VIÊN. QUẢN LÝ TRỰC TIẾP. CÔNG VIỆC . CHÍNH SÁCH
 • Ví dụ và Thực hành

Phần 4: NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI HỌC KHI THAM DỰ ĐÀO TẠO

 • Hành trình trải nghiệm của người học với Chương trình đào tạo của tổ chức, doanh nghiêp
 • Các biện pháp nâng cao trải nghiệm của người học TRƯỚC, TRONG và SAU khi tham dự đào tạo
 • Vai trò của cán bộ đào tạo và các bên liên quan
 • Ví dụ và Thực hành

Giảng viên
Quality Logo
ThS. PHAN NAM BÌNH

Giám đốc Brainwork Việt Nam
Chuyên gia Tư vấn đào tạo & phát triển nguồn nhân lực trong Tổ chức, Doanh nghiệp.

Đăng ký tham dự
TƯ VẤN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Ms HUYỀN ANH, Brainwork Việt Nam
091 250 6689, anhvth@brainwork.com.vn
Tải thông tin chương trình