Kỹ năng giảng dạy cho giảng viên nội bộ

Giảng viên nội bộ chủ yếu là các cán bộ lâu năm của đơn vị, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng thành thạo về chuyên đề đào tạo. Tuy nhiên để trở thành một giảng viên thì các cán bộ này cần phải có khả năng giảng dạy truyền đạt kiến thức cho học viên một cách sinh động và dễ hiểu, tạo ra không khí hào hứng, sôi nổi trong lớp học. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Kỹ năng giảng dạy cho Giảng viên nội bộ” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Giảng viên nội bộ của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Nhận biết được lợi ích, vai trò, đặc điểm & yêu cầu về nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên nội bộ
 • Vận dụng 3 nguyên tắc học tập của người đi làm và qui trình đào tạo 4P trong thiết kế, phát triển chương trình đào tạo;
 • Đào tạo dựa trên qui trình ADDIE, phù hợp với đối tượng học viên và đáp ứng được mục đích, yêu cầu;
 • Thực hiện giảng dạy một cách tự tin với các công cụ hỗ trợ giảng dạy và dựa trên Kế hoạch bài giảng đã chuẩn bị sẵn;
 • Xử lý được các tình huống trao đổi với học viên khi thực hiện bài giảng trên lớp

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về phát triển nguồn nhân lực cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 GIẢNG VIÊN NỘI BỘ _ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

 • Đào tạo: Khái niệm & Chức năng
 • Các tiêu chí đánh giá Giảng viên
 • 2 Tâm niệm của Giảng viên
 • Thấu hiểu về học viên:
 • 3 đặc điểm – 3 phong cách học điển hình – 3 nguyên tắc để học hiệu quả
 • Trao đổi & Thảo luận.

Phần 2 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIỆU QUẢ & QUY TRÌNH ĐÀO TẠO 4P

 • Sự khác nhau giữa buổi THUYẾT TRÌNH & một buổi GIẢNG DẠY
 • Bốn (4) bước giảng dạy hiệu quả:
 • - Bước 1: CHUẨN BỊ (Prepare)
 • - Bước 2: TRUYỀN ĐẠT (Present)
 • - Bước 3: KIỂM TRA (Provide Check)
 • - Bước 4: NHẬN XÉT (Provide Feedback)
 • Thảo luận & thực hành

Phần 3 CHUẨN BỊ CHO MỘT BUỔI ĐÀO TẠO

 • ADDIE & 7 bước chuẩn bị cho một buổi đào tạo
 • Chuẩn bị học liệu cho một buổi đào tạo
 • - Bước 1: Phân tích yêu cầu & Xác định mục tiêu
 • - Bước 2: Viết các mục tiêu đào tạo
 • - Bước 3: Thiết kế bài kiểm tra
 • - Bước 4: Lên Cấu trúc, Nội dung
 • - Bước 5: Xây dựng Kế hoạch Giảng dạy
 • - Bước 6: Phát triển học liệu đào tạo
 • - Bước 7: Kiểm thử
 • Thảo luận và thực hành

Phần 4 THỰC HIỆN ĐÀO TẠO (KỸ NĂNG GIẢNG DẠY)

 • Thực hiện giảng dạy: Nguyên tắc PPCMM – Kỹ năng thực hiện
 • 5 kỹ thuật giảng dạy lôi cuốn học viên
 • Thực hành Giảng dạy cuối khoá học

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.