Ứng dụng OKR trong quản lý hiệu quả công việc

Để đạt được tốc độ tăng trưởng liên tục và bền vững, các lãnh đạo và đội ngũ nhân viên cần hiểu rõ và tập trung vào những mục tiêu ưu tiên. Tuy nhiên, để đảm bảo lãnh đạo và nhân viên cùng hướng tới mục tiêu chung không phải là điều mà tất cả các doanh nghiệp đều đạt được. OKR là phương pháp được xây dựng để thiết lập hệ thống mục tiêu phù hợp. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Ứng dụng OKR trong quản lý hiệu quả công việc” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách nhân sự của các Tổ chức, Doanh nghiệp

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Trình bày được OKR & Hệ thống quản lý hiệu suất liên tục (PMS 2.0);
 • Thực hành thiết lập OKR;
 • Sử dụng kỹ thuật kèm cặp GROWN ;
 • Thực hành kỹ thuật phản hồi SBI;
 • Viết được trọn vẹn một văn bản hay một báo cáo theo đúng quy định, nguyên tắc;
 • Thiết lập mô hình OKR cho từng phòng ban, từng cá nhân;
 • Sử dụng thành công công cụ triển khai OKR;
 • Mô tả được vai trò của Lãnh đạo và quản lý trong hệ thống OKR.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo & tư vấn về triển khai OKR cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 OKR & HỆ THỐNG QUẢN LÝ HIỆU SUẤT LIÊN TỤC

 • OKR – Những điều cần biết
 • Một số tình huống khi triển khai OKR tại Việt Nam
 • Hạn chế của Hệ thống Quản lý hiệu suất truyền thống (PMS 1.0)
 • OKR & Hệ thống quản lý hiệu suất liên tục (PMS 2.0)
 • Trao đổi, thảo luận & thực hành

Phần 2 THIẾT LẬP OKR

 • Sự khác nhau giữu OKR & KPI
 • Lợi ích của OKR
 • Hướng dẫn kỹ thuật thiết lập OKR
 • Dự thảo OKR và hướng dẫn cải thiện
 • Liên kết và căn chỉnh OKR
 • Kỹ thuật nâng cao: OKR hợp tác
 • Các sai lầm phổ biến khi thiết lập OKR
 • Một số lưu ý khi lần đầu tiên triển khai OKR
 • Trao đổi, thực hành & thảo luận

Phần 3 KÈM CẶP LIÊN TỤC & CFR

 • PMS 2.0 tập trung vào phát triển hiệu suất
 • Kèm cặp liên tục và vai trò mới của nhà Quản lý
 • CFR: Các cuộc trò chuyện, phản hồi và ghi nhận
 • Kỹ thuật kèm cặp GROW
 • Thực hành kèm cặp GROW
 • Kèm cặp tập trung vào thế mạnh
 • Hướng dẫn họp Check-in OKR
 • Phản hồi liên tục với SBI
 • Thực hành kỹ thuật phản hổi SBI
 • Trao đổi, thực hành & thảo luận

Phần 4 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI OKR

 • Lưu ý với đánh giá hiệu suất nhân viên
 • Công cụ triển khai OKR
 • Vai trò của Lãnh đạo và quản lý trong hệ thống OKR
 • Trao đổi, thực hành & thảo luận

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.