Kỹ năng viết báo cáo và văn bản

Công tác soạn thảo văn bản là một mảng không thể thiếu trong công việc và hoạt động quản lý. Dù bạn đang làm công việc gì, ở bất cứ vị trí nào cấp quản lý hay nhân viên thì bạn đều phải tiếp xúc, xử lý với các loại văn bản. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và đề xuất Khóa học “Kỹ năng viết văn bản và báo cáo” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Phân biệt được một số loại hình báo cáo và các loại văn bản hành chính trong doanh nghiệp;
 • Viết báo cáo theo đúng nguyên tắc và quy trình cơ bản;
 • Xác định được mục đích và đối tượng đọc báo cáo;
 • Thu thập, phân tích được thông tin viết báo cáo và trình bày được bản báo cáo hiệu quả và chuyên nghiệp;
 • Viết được trọn vẹn một văn bản hay một báo cáo theo đúng quy định, nguyên tắc;
 • Sử dụng ngôn ngữ và văn phong trong văn bản chuẩn mực và chính xác;
 • Soạn thảo được một số loại văn bản hành chính cơ bản một cách chuyên nghiệp.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về tin học văn phòng cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 VĂN BẢN VÀ BÁO CÁO _ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

 • Vai trò, mục đích của các loại văn bản, báo cáo trong Doanh nghiêp
 • Phân biệt các loại văn bản, báo cáo
 • Đặc điểm của văn phong viết văn bản và viết báo cáo
 • Ví dụ và thực hành

Phần 2 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN

 • Nguyên tắc về Đối tượng & Mục tiêu
 • Nguyên tắc về Thẩm quyền và Quy trình
 • Nguyên tắc về Chuẩn mực và Thông lệ
 • Nguyên tắc về Thời điểm & Địa điểm
 • Ví dụ và thực hành

Phần 3 CHUẨN HOÁ VĂN BẢN VÀ TĂNG NĂNG SUẤT

 • Bản chất của chuẩn hóa văn bản
 • Các loại văn bản cần được chuẩn hóa
 • Qui trình chuẩn hóa văn bản
 • Các công cụ chuẩn hóa văn bản: 6W, Mail merge
 • Ví dụ và thực hành.

Phần 4 KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO

 • Lợi ích của việc viết báo cáo
 • Cấu trúc một bản báo cáo
 • Các bước viết một bản báo cáo
 • Xác định nhu cầu thông tin của người đọc báo cáo
 • Lựa chọn cấu trúc báo cáo phù hợp
 • Lựa chọn các nội dung cần đưa vào báo cáo
 • Sử dụng các biểu đồ minh hoạ
 • Kết luật và đề xuất
 • Phụ lục tham khảo
 • Đánh giá sau báo cáo
 • Thực hành viết báo cáo

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.