Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

Thuyết trình trở thành một phần tất yếu trong đời sống hàng ngày của mọi người tại mỗi môi trường làm việc khác nhau. Kỹ năng thuyết trình là một hình thức giao tiếp nhưng ở mức độ cao hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi tiến hành thuyết trình. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Chuẩn bị nội dung thuyết trình thành công bằng cách sử dụng kỹ thuật và công cụ hỗ trợ;
 • Tự tin trình bày bài thuyết trình một cách mạch lạc, thu hút và truyền cảm hứng;
 • Trình bày ý tưởng một cách mạch lạc, rõ ràng, thu hút và truyền cảm hứng;
 • Thu hút và duy trì sự quan tâm chú ý của người nghe bằng các kỹ thuật tương tác;
 • Sử dụng các kỹ thuật tương tác để xác định và giải quyết các câu hỏi.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về Phát triển năng lực cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 THUYẾT TRÌNH – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

 • Những vấn đề cần gặp khi Thuyết trình
 • Các tình huống Thuyết trình trong công việc
 • Thế nào là một bài Thuyết trình hiệu quả
 • Các yếu tố để có bài Thuyết trình thành công
 • Thuyết trình Chuyên nghiệp – 3 bước thực hiện
 • Ví dụ và thực hành

Phần 2 NGƯỜI THUYẾT TRÌNH

 • Ấn tượng ban đầu
 • Giao tiếp phi ngôn từ: ánh mắt, cử chỉ…
 • Giọng nói, âm điệu, tốc độ nói
 • Lưu ý những thói quen cần hạn chế
 • Ví dụ và thực hành

Phần 3 PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ THUYẾT TRÌNH

 • Các phương thức thuyết trình:
 • - Trực tiếp (Face – to – Face)
 • - Online (Webinar)
 • Các công cụ thuyết trình: Đặc điểm, Nguyên tắc...

Phần 4 CHUẨN BỊ BÀI THUYẾT TRÌNH (5 bước)

 • Xác định mục tiêu, yêu cầu & đối tượng
 • Lên Nội dung & Tiến trình thuyết trình
 • Cách thức thực hiện thuyết trình
 • Phát triển Nội dung/Công cụ (Powepoint, Video…)
 • Kiểm thử
 • Ví dụ và thực hành

Phần 5 THỰC HÀNH THUYẾT TRÌNH

 • Kỹ thuật bắt đầu và giới thiệu ấn tượng
 • Kỹ thuật lôi cuốn người nghe & đặt câu hỏi
 • Kỹ thuật xử lý và trả lời câu hỏi thuyết phục
 • Các kỹ thuật khác để buổi thuyết trình trực quan

Phần 6 THỰC HÀNH THUYẾT TRÌNH CUỐI KHOÁ

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.