TemplateMo 565 Onix Digital https://templatemo.com/tm-565-onix-digital -->


LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG Ứng dụng mô hình 5 cấp độ lãnh đạo

Lãnh đạo một đơn vị, một tổ chức, một doanh nghiệp vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật nên việc áp dụng các mô hình lãnh đạo hiệu quả đã được kiểm chứng, phù hợp với môi trường và bối cảnh sẽ là cách để nâng cao hiêu quả công việc hiện tại và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Lãnh đạo thành công - Ứng dụng mô hình 5 cấp độ lãnh đạo” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Lãnh đạo và cán bộ quản lý của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Mô tả chi tiết 3 chức năng của người;
 • Lãnh đạo để quản lý, lãnh đạo hiệu quả;
 • Ứng dụng Mô hình 5 cấp độ lãnh đạo để trở thành người Lãnh đạo xuất sắc bằng việc phát triển các kỹ năng:
 • - Giao tiếp & Lắng nghe
 • - Lãnh đạo theo tình huống
 • - Đào tạo Kèm cặp phát triển Nhân viên trong điều kiện phù hợp với môi trường làm việc để nhân viên tin yêu, quí mến và tín nhiệm.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia phát triển năng lực Lãnh đạo cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG & MÔ HÌNH 5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO

 • 1. Thế nào là người lãnh đạo thành công/hiệu quả?
 • Người lãnh đạo
 • Nhân viên
 • Công việc
 • 2. Mô hình 5 cấp độ Lãnh đạo để lãnh đạo thành công
 • Cấp độ 1: VỊ TRÍ
 • Cấp độ 2: QUAN HỆ
 • Cấp độ 3: KẾT QUẢ
 • Cấp độ 4: PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
 • Cấp độ 5: CÓ NGƯỜI KẾ CẬN
 • Ví dụ và thực hành

Phần 2 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 5 CẤP ĐỘ LÃNH ĐẠO

 • Nice & Professional
 • Cấp độ 1: VỊ TRÍ (Biết)
 • Công bố & Phát biểu ra mắt
 • Cấp độ 2: QUAN HỆ (Quí)
 • Quan tâm & Lắng nghe
 • Cấp độ 3: KẾT QUẢ (Tin)
 • Hiểu người, Hiểu việc
 • Giao việc & Trao quyền
 • Tạo động lực, Động viên
 • Cấp độ 4: PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI (Tín)
 • Phát triển năng lực 70 – 20 – 10
 • Hướng dẫn nhân viên (Qui trình 4P)
 • Cấp độ 5: CÓ NGƯỜI KẾ CẬN (Kính)
 • Kèm cặp phát triển nhân viên (GROW)
 • Ví dụ và thực hành

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.