Kỹ năng giải quyết vấn đề toàn diện cho người quản lý

Vấn đề gặp phải trong công việc và cuộc sống là một phần khó tránh khỏi đối với bất cứ ai. Đối diện với các vấn đề và giải quyết chúng là một đòi hỏi thường trực đối với mỗi người, qua đó giúp cá nhân phát triển năng lực, giúp tổ chức tăng cường sức mạnh và sự chuyên nghiệp trong hoạt động. Trên thực tế khi gặp phải vấn đề nhiều người trong chúng ta thường ngại ngùng né tránh, lúng túng hoặc không biết cách giải quyết thế nào, nên đưa ra quyết định gì để phòng ngừa/giải quyết hậu quả trước mắt và tìm biện pháp để vấn đề tương tự không xảy ra trong tương lai. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Kỹ năng giải quyết vấn đề toàn diện cho người quản lý” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Lãnh đạo và cán bộ quản lý của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Chuẩn bị tâm thế chủ động, tích cực khi đối diện với các vấn đề;
 • Giải quyết vấn đề theo 2 cấp độ một cách hiệu quả, toàn diện và ra được quyết định kịp thời

Thông tin giảng viên

Chuyên gia phát triển năng lực Lãnh đạo cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TOÀN DIỆN: VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ

 • Vấn đề và giải quyết vấn đề
 • Phản ứng của người quản lý trước các vấn đề
 • Phòng ngừa và giải quyết vấn đề hiệu quả
 • Giải quyết vấn đề toàn diện cho người quản lý
 • Ví dụ và thực hành

Phần 2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 2 CẤP ĐỘ

 • Các bước giải quyết vấn đề
 • 2 cấp độ giải quyết vấn đề một cách toàn diện
 • Giải quyết vấn đề cấp độ 1 – Khẩn cấp: USA
 • - Understanding: Đối diện với vấn đề
 • - Solutions: Giải pháp giải quyết
 • - Actions: Hành động
 • Bài tập 1 & bài tập 2
 • Giải quyết vấn đề cấp độ 2 – Thông thường: DASA
 • - Define: Xác định vấn đề
 • - Analyse: Phân tích vấn đề
 • - Solution: Lựa chọn giải pháp
 • - Actions: Thực hiện giải pháp
 • Ví dụ và thực hành

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.