LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI Phong cách lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển vượt bậc của công nghệ đòi hỏi các nhà quản lý phải có sự đổi mới trong lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp, điều này quyết định lớn đến sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam đề xuất Khóa học “Lãnh đạo chuyển đổi – Phong cách lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Lãnh đạo và cán bộ quản lý của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Trình bày được 3 xu hướng của các doanh nghiệp trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và tiến trình chuyển đổi số;
 • Mô tả được các yêu cầu đối với người lãnh đạo để lãnh đạo hiệu quả;
 • Lựa chọn và áp dụng các phong cách lãnh đạo phù hợp trong quản lý, điều hành tại doanh nghiệp để thích ứng cùng tiến trình chuyển đổi số.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia phát triển năng lực Lãnh đạo cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI LÃNH ĐẠO

 • CMCN 4.0_Những điều cần biết(Automation, Big Data, IoT, AI)
 • 3 Xu hướng trong hoạt động của Doanh nghiệp (Số hoá, Tự động hoá, Thông minh hoá)
 • Yêu cầu đối với người lãnh đạo để lãnh đạo hiệu quả: Lãnh đạo chuyển đổi
 • Ví dụ và thực hành

Phần 2 LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI: Phong cách Lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0

 • Các thành tố của Lãnh đạo chuyển đổi:
 • - Tư duy Chiến lược & Đổi mới
 • - Lãnh đạo hiệu quả
 • - Lãnh đạo truyền cảm hứng
 • 1. Tư duy Chiến lược & Đổi mới
 • Tư duy Chiến lược & Đổi mới trong Lãnh đạo
 • Ví dụ và Liên hệ thực tế
 • 2. Lãnh đạo hiệu quả: Mô hình Lãnh đạo theo tình huống (Situational Leadership)
 • Xây dựng các giá trị văn hoá hữu hình
 • Giới thiệu về Situational Leadership
 • Với mỗi tình huống cho một ví dụ (demo)
 • Thực hành theo tình huống thực tế
 • 3. Lãnh đạo truyền cảm hứng: Tạo động lực & Trao quyền
 • Tạo động lực & Động viên
 • - Thấu hiểu Nhu cầu của Người lao động
 • - Tạo động lực & Động viên
 • Trao quyền
 • - Đặc điểm & Lợi ích
 • - 7 cấp độ trao quyền
 • - Quy trình trao quyền hiệu quả
 • - 5 Nguyên tắc khi trao quyền
 • - 8 Lưu ý khi trao quyền
 • Ví dụ & Liên hệ thực tế.

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.