TemplateMo 565 Onix Digital https://templatemo.com/tm-565-onix-digital -->


Công nghệ Blockchain

Blockchain - Công nghệ khai sinh ra nhiều loại tiền điện tử ngày nay, được đánh giá là một trong những phát minh công nghệ nổi bật nhất hiện nay. Công nghệ blockchain đang tăng trưởng nhanh chóng và trở thành một trong những khái nghiệm công nghệ sáng tạo nhất trên thế giới. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Công nghệ Blockchain” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Trình bày bản chất, cấu trúc, công nghệ lõi của Blockchain và các thành phần thiết yếu trong hệ sinh thái Blockchain;
 • Trình bày nguyên lý cơ bản và ưu thế của Bitcoin, Ethereum, Hyperledger/ Cosmos network và Defi và Stable coin;
 • Lập trình các Hợp đồng thông minh đơn giản và ứng dụng chuỗi khối trong thực tế.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về giải pháp công nghệ cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

 • Chính phủ số, Thành phố thông minh và IoT
 • Các Khái niệm về chuỗi khối & tiền mật mã
 • Cấu trúc và vận hành chuỗi khối & Phân loại
 • Ứng dụng truyền thống và ứng dụng chuỗi khối

Phần 2 CƠ SỞ MẬT MÃ

 • Cơ sở lý thuyết số và các bài toán khó
 • Mật mã khóa công khai dựa trên đường cong Elliptic
 • Chữ ký số

Phần 3 CÔNG NGHỆ LÕI BLOCKCHAIN

 • Mạng ngang hàng & Cơ chế lan truyền thông điệp
 • Các mô hình đồng bộ hóa dữ liệu
 • Các cơ chế kháng lỗi trong hệ phân tán
 • Lý thuyết CAP
 • Nguyên lý hình thành các khối các nước
 • Tổng quan về các giao thức đồng thuận
 • Bài toán các vị tướng Byzantine

Phần 4 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA BLOCKCHAIN

 • Địa chỉ, Giao dịch, Khối, Máy ảo, Trạng thái máy ảo, các Nút, Hợp đồng thông minh
 • Các chức năng của chuỗi khối

Phần 5 G BITCOIN

 • Giao dịch & Cấu trúc của khối & Mạng
 • Đào Bitcoin & Ví điện tử - Một số hạn chế của Bitcoin

Phần 6 CÁC GIAO THỨC ĐỒNG THUẬN

 • Proof of Work/ Stake & Phân nhánh các khối
 • Các giao thức khác

Phần 7 ETHEREUM

 • Forks, Gas, tài khoản, giao dịch
 • Đào ETH
 • MainNet, TestNet
 • Bộ lọc Bloom
 • Các loại tiền ảo khác

Phần 8 HYPERLEDGER/COSMOS NETWORK

 • Tạo Private Blockchain sử dụng Hyperledger
 • Tạo Public Blockchain sử dụng Cosmos Network

Phần 9 DEFI VÀ STABLE COIN

 • Khái niệm & Ứng dụng DeFi
 • Stable coin
 • Digital Yuan và Libra

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.