Ứng dụng IOT và AI trong đô thị thông minh

Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, kéo theo công nghệ tiên tiến thông qua nền tảng AI và IoT. IoT được ví như là hệ thống thần kinh cho các thành phố vận hành thông minh và mở ra rất nhiều ứng dụng đầy tiềm năng. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Ứng dụng IoT và AI trong Đô thị thông minh” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Nhận thức rõ hoạt động của IoT và cách mạng cộng nghiệp 4.0, mô hình triển khai IoT thành công;
 • Ứng dụng các công nghệ mũi nhọn trí tuệ nhân tạo với các xu hướng phát triển của AI;
 • Thực hành ứng dụng IoT và AI cho thành phố thông minh với các chính sách vận hành phù hợp.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về giải pháp công nghệ cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 CHÍNH PHỦ SỐ, THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ INTERNET KẾT NỐI VẠN VẬT (INTERNET OF THINGS – IoT): ĐẶC ĐIỂM, ỨNG DỤNG VÀ XU HƯỚNG

 • • Chính phủ số, Thành phố thông minh và IoT
 • IoT hoạt động như thế nào?
 • IoT và CMCN 4.0
 • Các ứng dụng của IoT
 • Thách thức của IoT
 • Ưu điểm và Nhược điểm của IoT
 • Những mô hình triển khai thành công IoT
 • Các xu hướng phát triển IoT
 • Ví dụ & Thảo luận

Phần 2 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI): CÔNG NGHỆ MŨI NHỌN CỦA TƯƠNG LAI

 • AI và CMCN 4.0
 • Giới thiệu về các cấp độ của AI
 • Lịch sử tóm lược về AI
 • Các ứng dụng của AI cho Smart City
 • Các xu hướng phát triển của AI
 • Ví dụ & Thảo luận

Phần 3 ỨNG DỤNG IoT & AI CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH

 • Thành phố thông minh là gì?
 • Các lĩnh vực vận hành thông minh: Điện, Chất thải, Sức khoẻ, Môi trường..
 • Các ứng dụng của IoT và AI cho thành phố thông minh
 • Đề xuất các chính sách vận hành thành phố thông minh
 • Nghiên cứu tình các tình huống điển hình ở các nước
 • Ví dụ & Thảo luận.

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.