TemplateMo 565 Onix Digital https://templatemo.com/tm-565-onix-digital -->


7 Thói quen thành đạt cho người quản lý

7 Thói Quen Hiệu Quả không chỉ là tên của một tác phẩm kinh điển về quản trị, tên của một chương trình đào tạo danh tiếng toàn cầu mà còn là tên của một nền văn hóa mới, một nền văn hóa mà bất kỳ cá nhân và tổ chức nào cũng cần và muốn có, đó là “văn hóa hiệu quả”. Nếu hình thành được nền văn hóa này và thực sự sống với nó (với “văn hóa 7 Thói quen” / “văn hóa hiệu quả”) thì mỗi cá nhân sẽ trở nên hiệu quả hơn, mỗi tổ chức cũng sẽ thành công hơn và bền vững hơn. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “7 thói quen thành đạt cho người quản lý” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Lãnh đạo và cán bộ quản lý của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Xác định và phân tích những thách thức và cơ hội mà nhà quản lý phải đối mặt;
 • Nhận thức rõ được lợi ích, tác động của 7 Thói quen để quản lý hiệu quả ở cấp độ Cá nhân, Bộ phận và Tổ chức/ Doanh nghiệp;
 • Áp dụng được 7 Thói quen quản lý thành công phiên bản 4.0 của Franklin Covey để dẫn dắt và phát triển đội ngũ bền vững.

Lãnh đạo và cán bộ quản lý của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia phát triển năng lực Lãnh đạo cho các Tổ chức, Doanh nghiệp

Nội dung

Phần 1 QUẢN LÝ BẢN THÂN

 • Xác định tính cách cá nhân
 • Quản lý bản thân để có sự tin tưởng của nhóm
 • Đánh giá Thói quen 1, 2 và 3 là chìa khoá quản lý bản thân hiệu quả.
 • Ví dụ & Thực hành
 • Thói quen 1: Chủ động kiến tạo
 • - Khắc phục tư duy bị động cản trở năng suất, hiệu quả
 • - Mở rộng vòng tròn ảnh hưởng để nhân viên hoàn thành mục tiêu
 • - Đối phó với thách thức về nguồn lực hạn chế.
 • Thói quen 2: Bắt đầu với mục tiêu xác định
 • - Ghi nhận những đóng góp độc đáo mà họ có thể thực hiện trong vai trò là người quản lý
 • - Phát triển tư duy “Định hướng kết quả”.
 • Thói quen 3: Ưu tiên cho điều quan trọng
 • - Loại bỏ xu hướng lãng phí năng lượng và thời gian
 • - Phân bổ thời gian thích hợp & phòng ngừa khủng hoảng
 • - Chuyển đổi mục tiêu và nhiệm vụ hàng tuần và hàng ngày.

Phần 2 DẪN DẮT ĐỘI NGŨ

 • Phân biệt quản lý và lãnh đạo hiệu quả
 • Giúp các thành viên đạt được khả năng của chính họ
 • Xác định Thói quen 4, 5 và 6 là chìa khóa để thúc đẩy và dẫn dắt các nhóm đạt hiệu suất cao.
 • Thói quen 4: Tư duy cùng thắng
 • - Cân bằng lợi ích của nhóm và cá nhân trong nhóm
 • - Thúc đẩy và trao quyền cho các thành viên trong nhóm
 • - Đánh giá hiệu suất thông qua công cụ Win-Win
 • - Đánh giá hiệu suất thông qua công cụ Win-Win
 • Thói quen 5: Lắng nghe và thấu hiểu
 • - Phản hồi một cách trung thực và chính xác
 • - Môi trường tương tác – Interactions
 • Thói quen 6: Đồng tâm hiệp lực
 • - Tìm kiếm và coi trọng các quan điểm khác nhau trong việc đối phó với các thách thức của nhóm.
 • - Thực hành cộng tác để tối đa hóa khả năng sáng tạo.
 • Trao đổi và thảo luận

Phần 2 KHAI PHÁ TIỀM NĂNG

 • Thói quen 7: Rèn luyện bản thân
 • - Khai phá khả năng đa nhiệm của các thành viên
 • - Phát triển “Con người toàn diện”

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.