Lãnh đạo truyền cảm hứng và thúc đẩy hợp lực

Trong doanh nghiệp, các nhân viên được truyền cảm hứng thường là những người có năng suất làm việc cao và họ có thể tiếp tục truyền cảm hứng đến những người xung quanh để tập thể cùng phấn đấu phát triển. Theo đó, các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền cảm hứng, truyền năng lượng đến không chỉ nhân viên mà còn tới cả đối tác và khách hàng. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Lãnh đạo truyền cảm hứng và thúc đẩy hợp lực” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Lãnh đạo và cán bộ quản lý của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Giải thích được sự cần thiết trong việc chuyển đổi phong cách lãnh đạo để thích ứng với các tác động của kỷ nguyên 4.0;
 • Áp dụng phong cách lãnh đạo truyền cảm hứng để công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp đem lại hiệu quả;
 • Vận dụng các biện pháp và kỹ thuật thúc đẩy cộng tác đa nhóm và gắn kết đội ngũ trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia phát triển năng lực Lãnh đạo cho các Tổ chức, Doanh nghiệp

Nội dung

Phần 1 LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG Phong cách lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0

 • 3 Xu hướng trong hoạt động của Doanh nghiệp (Số hoá, Tự động hoá, Thông minh hoá)
 • Sự chuyển đổi phong cách lãnh đạo -> Lãnh đạo truyền cảm hứng
 • 3 thành tố của phong cách lãnh đạo truyền cảm hứng:
 • - Tư duy chiến lược
 • - Tư duy đổi mới
 • - Hiệu quả, gắn kết và truyền cảm hứng
 • Ứng dụng IoT, Big Data và AI cho thông minh hoá và tự động hoá vận hành nhà máy điện.
 • Trở thành người lãnh đạo truyền cảm hứng
 • Ví dụ & Thực hành

Phần 2 THÚC ĐẨY HỢP LỰC: Cộng tác & Gắn kết đội ngũ

 • Khái niệm đội nhóm
 • Các giai đoạn phát triển của nhóm
 • - Hình thành
 • - Tự do/Xung đột
 • - Định hình
 • - Phát triển
 • Các yếu tố nhóm làm việc hiệu quả GRIPS
 • - Chia sẻ mục tiêu – Goals
 • - Xác định vai trò – Roles
 • - Môi trường tương tác – Interactions
 • - Hệ thống quy trình – Processes
 • Hợp lực gắn kết và động lực
 • Trao đổi và thảo luận

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.