Chuyển đổi số trong vận hành các nhà máy điện

CMCN 4.0 và Chuyển đổi số đang là chủ đề có tính chiến lược đối với hoạt động của ngành Điện nói chúng và của các nhà máy phát điện. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Chuyển đổi số trong vận hành các nhà máy điện” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Nắm được xu hướng chuyển đổi số trong nhà máy điện;
 • Ứng dụng các công nghệ chuyển đổi số như IoT, Big Data, AI…;
 • Vận hành thông minh và tự động hóa trong nhà máy điện;
 • Điều khiển từ xa các hoạt động nhà máy điện nhờ vào các giải pháp chuyển đổi số.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia tư vấn và đào tạo về giải pháp công nghệ cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN: ĐẶC ĐIỂM, XU HƯỚNG & CÔNG NGHỆ

 • CMCN4.0 và chuyển đổi số và chiến lược
 • Chuyển đổi số trong các nhà máy điện
 • Các công nghệ nền tảng cho chuyển đổi số
 • - Internet vạn vật (IoT)
 • - Dữ liệu lớn (Big Data)
 • - Trí tuệ nhân tạo (AI)
 • Ứng dụng IoT, Big Data và AI cho thông minh hoá và tự động hoá vận hành nhà máy điện.
 • Ví dụ & Thảo luận

Phần 2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN

 • Các giải pháp chuyển đổi số (cho vận hành thông minh & tự động hóa) của nhà máy điện
 • - Các mảng công việc thông minh hoá/tự động hóa trong nhà máy điện
 • - Giới thiệu một số giải pháp tự động hóa trong vận hành nhà máy điện.
 • - Ví dụ & Thảo luận
 • Các giải pháp chuyển đối số (cho Điều kiển từ xa) trong hoạt động nhà máy điện
 • - Điều khiển từ xa vận hành Tua-bin
 • - Điều khiển từ xa vận hành Máy phát
 • - Các giải pháp điều khiển từ xa khác
 • - Ví dụ & Thảo luận

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.