Điện toán đám mây

Công nghệ đám mây đang tiếp tục thay đổi toàn diện các tổ chức. Điện toán đám mây là công nghệ được săn đón thứ hai chỉ sau Blockchain trong việc ứng dụng vào các đơn vị. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Điện toán đám mây” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Tiếp cận có hệ thống và toàn diện Điện toán đám mây & Chính phủ điện tử;
 • Trình bày các mô hình dịch vụ Cloud Computing;
 • Áp dụng mô hình triển khai Cloud Computing cho Chính phủ điện tử;
 • Mô tả các tiêu chí đánh giá, lựa chọn giải pháp Cloud Computing.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia tư vấn và đào tạo về giải pháp công nghệ cho các Tổ chức, Doanh nghiệp

Nội dung

Phần 1 ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (CLOUD COMPUTING) & CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

 • 5G là gì?
 • Điện toán đám mây và xu hướng ứng dụng
 • Các loại đám mây & Những lợi ích của Điện toán đám mây
 • Điện toán đám mây trong đơn vị
 • Ví dụ & Liên hệ.

Phần 2 CÁC MÔ HÌNH DỊCH VỤ CLOUD COMPUTING

 • Dịch vụ Điện toán đám mây: Mô hình SaaS – PaaS – IaaS
 • Ảo hoả và Điện toán đám mây
 • Mối quan tâm về bảo mật và mô hình bảo mật được đề xuất cho điện toán đám mây trong tương lai
 • Ví dụ các mô hình dịch vụ điện toán đám mây tại các nước: Singapore, Hàn Quốc.

Phần 3 MÔ HÌNH TRIỂN KHAI CLOUD COMPUTING

 • Các mô hình triển khai Cloud Computing:
 • Private Cloud | Public Cloud
 • Community Cloud | Hybrid Cloud
 • Lựa chọn mô hình triển khai Cloud Computing
 • Mô hình 7 thành tố trong triển khai Cloud Computing
 • Trao đổi và thảo luận thực tế.

Phần 4 ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CLOUD COMPUTING

 • 6 Tiêu chí đánh giá các giải pháp cloud computing:
 • - Bảo mật (Secure)
 • - Linh hoạt (Agile)
 • - Tin cậy (Dependable)
 • - Mở (Open)
 • - Minh bạch (Transparent)
 • - Nhận biết hạ tầng đám mây (Aware)
 • Nghiên cứu tình huống triển khai giải pháp Cloud Computing trong các dịch vụ công
 • Bài học rút ra khi triển khai Cloud Computing
 • Ví dụ & Thực hành.

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.