Công nghệ 5G và các ứng dụng

Với sự tăng trưởng cực kỳ ấn tượng của dữ liệu di động, công nghệ di động 5G đã được ra đời nhằm hỗ trợ tối đa nền kinh tế dựa trên dữ liệu. Công nghệ 5G cho chúng ta những khả năng kỹ thuật vô cùng tiềm tàng trong nhiều ngành cũng như nhiều lĩnh vực. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Công nghệ 5G và các ứng dụng” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Trình bày được tổng quan về mạng 5G và những ưu điểm vượt trội mạng 5G mang lại;
 • Cập nhật các xu hướng ứng dụng công nghệ 5G trong tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực Viễn thông;
 • Phân tích và lựa chọn mô hình phát triển các sản phẩm, dịch vụ số trên mạng 5G ;
 • Học hỏi kinh nghiệm phát triển các giải pháp, dịch vụ số trên mạng 5G của một số nhà mạng lớn trên thế giới;

Thông tin giảng viên

Chuyên gia tư vấn và đào tạo về giải pháp công nghệ cho các Tổ chức, Doanh nghiệp

Nội dung

Phần 1 TỔNG QUAN VỀ 5G - MẠNG DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI

 • 5G là gì?
 • Cách thức họạt động của mạng 5G
 • Ưu điểm vượt trội của mạng 5G so với công nghệ LTE 4G
 • Những thay đổi lớn 5G có thể tạo ra cho cuộc sống
 • Tiềm năng và thách thức của công nghệ mạng di động 5G
 • Ví dụ, trao đổi & Thảo luận.

Phần 2 CÔNG NGHỆ 5G & CÁC XU HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI

 • Xu hướng phát triển các ứng dụng trên mạng 5G cho các lĩnh vực
 • Xu hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên mạng 5G:
 • Video, Âm nhạc & Giải trí
 • - Dịch vụ tài chính di động
 • - Ứng dụng di động Chăm sóc sức khoẻ
 • - Ứng dụng LBS cho Quảng cáo
 • - Ứng dụng LBS cho các dịch vụ tiện ích
 • - Thoại và tin nhắn
 • - Mạng xã hội
 • - Thương mại điện tử, mua sắm di động
 • - Games
 • - Nhà thông minh và kết nối vạn vật
 • - Các ứng dụng trên nền Điện toán đám mây
 • Ví dụ, trao đổi & Thảo luận.

Phần 3 TIỀM NĂNG, CƠ HỘI và MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP, DỊCH VỤ SỐ TRÊN MẠNG 5G

 • Tầm nhìn 5G tại Việt Nam
 • Tiềm năng và cơ hội phát triển các giải pháp, dịch vụ cho các nhà mạng Viễn thông tại Việt Nam trên mạng 5G.
 • Mô hình phát triển, các giải pháp, dịch vụ số trên mạng 5G – những điểm khác biệt
 • Kinh nghiệm phát triển và kinh danh các giải pháp, dịch vụ số trên nền 5G của các nhà mạng Viễn thông quốc tế.
 • Trao đổi và thảo luận thực tế.

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.