TemplateMo 565 Onix Digital https://templatemo.com/tm-565-onix-digital -->


Quản lý sự thay đổi

Sự thay đổi được hiểu là quá trình cải tổ một cách chủ động nhằm mục đích tạo sự cạnh tranh lớn hơn cho Doanh nghiệp. Sự thay đổi có thể từ việc lớn như tái cơ cấu tổ chức, tổ chức lại hoạt động các bộ phận, áp dụng qui trình, công nghệ mới,… đến việc nhỏ như tổ chức lại phong cách hoạt động, thay đổi chất lượng sản phẩm, dịch vụ… Đối với doanh nghiệp, thay đổi nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm để giữ vị thế cạnh tranh và phát triển, từ đó làm gia tăng lợi ích chung của Doanh nghiệp. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Quản lý sự thay đổi” với thông tin như sau

Đối tượng tham dự

Lãnh đạo và Cán bộ quản lý của các Tổ chức, Doanh nghiệp

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Nhân thức rõ vai trò nhu cầu làm việc cộng tác trong thời đại số ngày nay và vai trò của người lãnh đạo trong việc thúc đẩy làm việc cộng tác;
 • Phát triển năng lực Lãnh đạo cộng tác với 3 kỹ năng quan trọng, cùng ngôn ngữ cơ thể và khả năng tổ chức, điều hành các cuộc họp cộng tác;
 • Xây dựng và phát triển văn hoá làm việc cộng tác trong bộ phận, đơn vị mình phụ trách.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia phát triển năng lực Lãnh đạo cho các Tổ chức, Doanh nghiệp

Nội dung

Phần 1 QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

 • Yếu tố dẫn đến sự thay đổi
 • Vì sao nhân lực không ủng hộ thay đổi?
 • Biến đổi tâm lý khi thực hiện thay đổi
 • Ví dụ và liên hệ thực tế

Phần 2 TƯ DUY LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

 • Vai trò, yêu cầu đối với Lãnh đạo trong quản lý sự thay đổi
 • Nhiệm vụ nhà Quản lý
 • Triết lý trong Quản lý
 • Chân dung nhà Quản lý
 • Ví dụ và liên hệ thực tế

Phần 3 MÔ HÌNH THỰC HIỆN THAY ĐỔI THÀNH CÔNG

 • Mô hình thực hiện Thay đổi
 • Bước 1: Khơi gợi nhu cầu
 • Bước 2: Trao đổi lợi ích
 • Bước 3: Khởi động
 • Bước 4: Làm gương
 • Bước 5: Giám sát
 • Bước 6: Đánh giá
 • Ví dụ và bài tập thực hành

Phần 4 TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TẾ

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.