TemplateMo 565 Onix Digital https://templatemo.com/tm-565-onix-digital -->


Tạo động lực tích cực và làm việc hiệu quả từ xa

Bối cảnh hiện tại đang vẽ ra một xu hướng quản trị mới trong tương lai, khi mà số lượng các đội ngũ làm việc từ xa ngày càng tăng để linh hoạt thích ứng với các biến động kinh tế - xã hội. Trước sự thay đổi đó, làm thế nào để các nhà Quản Lý có thể đối diện tình hình hiện tại. và sẵn sàng đón nhận những thử thách do môi trường làm việc từ xa mang đến?. Để trả lời câu hỏi trên, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Tạo động lực tích cực và làm việc hiệu quả từ xa” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Lãnh đạo và Cán bộ quản lý của các Tổ chức, Doanh nghiệp

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Có cái nhìn toàn diện về bối cảnh trong thế giới VUCA;
 • Duy trì và nâng cao hiệu quả làm việc từ xa cho đội ngũ, nâng cao hiệu quả cá nhân khi làm việc từ xa trong thời gian giãn cách;
 • Ứng dụng các hoạt động tạo và duy trì sự tích cực; cách thức lành mạnh để đối phó với căng thẳng; cách hiệu quả để hướng tới những điều tích cực.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia phát triển năng lực Lãnh đạo cho các Tổ chức, Doanh nghiệp

Nội dung

Phần 1 CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG THẾ GIỚI VUCA

 • Chuyện gì đang xảy ra trong thế giới VUCA
 • COVID 19 và những gì cập nhật đến hiện tại,
 • Hoạt động: Tạo Word – Cloud trên Mentimeter

Phần 2 BÍ QUYẾT VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG ĐỂ KHỎE MẠNH HẠNH PHÚC

 • Giãn cách xã hội /Làm việc tại nhà: Rủi ro & Cơ hội?
 • Tác động của làm việc tại nhà (WFH) đối với một số nhóm đối tượng
 • Những yếu tố làm hao mòn năng lượng khi làm việc WFH
 • Tự chuẩn đoán tình trạng và hướng giải quyết bằng công cụ How Right Now
 • Cách thức tạo và duy trì sự tích cực
 • Những cách thức lành mạnh để đối phó với căng thẳng (theo CDC USA)
 • Chia sẻ cá nhân để vượt qua một cách hiệu quả
 • 12 cách hiệu quả để hướng tới những điều tích cực (theo The BrightSide)
 • Ví dụ & Thực hành.

Phần 3 BÍ QUYẾT LÀM VIỆC TỪ XA HIỆU QUẢ

 • 5 Nguyên tắc & cách thực hiện để nâng cao hiệu quả làm việc từ xa
 • Các thức thế giới đang làm việc
 • Trao đổi và Hoạt động
 • Ví dụ & Thực hành

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.