Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh và thân nhân người bệnh

Ngày nay giao tiếp cũng là một các yếu tố làm tăng hiệu quả của việc chăm sóc và điều trị. Người bệnh vào bệnh viện không những được chăm sóc sức khỏe bằng các dịch vụ y tế mà còn phải được chăm sóc bằng tâm lý, thể hiện qua cách thức giao tiếp của Cán bộ y tế với người bệnh và người nhà bệnh nhân. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh và thân nhân người bệnh” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ của các Bệnh viện, các cơ sở Y tế và Chăm sóc sức khoẻ.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của giao tiếp, ứng xử trong môi trường cơ sở y tế, chăm sóc sức khoẻ với người bệnh & thân nhân;
 • Trình bày được các đặc điểm, tâm lý của người bệnh, thân nhân người bệnh để có cách giao tiếp ứng xử phù hợp;
 • Giao tiếp với người bệnh và thân nhân người bệnh chuyên nghiệp và thân thiện tạo sự thoải mái, yên tâm cho người bệnh và thân thân người bệnh.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia tư vấn và đào tạo về quản lý chất lượng khám chữa bệnh.

Nội dung

Phần 1 GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ TRONG MÔI TRƯỜNG Y TẾ - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 • Giao tiếp & Ứng xử trong môi trường Bệnh viện/ Cơ sở Y tế chăm sóc sức khoẻ - Yếu tố nâng tầm chất lượng dịch vụ
 • Đối tượng giao tiếp | Chủ thể giao tiếp | Phương thức giao tiếp
 • Giao tiếp ngôn từ & phi ngôn từ
 • Những nguyên tắc vàng trong ứng xử thu phục lòng người
 • Mục đích và Yêu cầu của Giao tiếp & Ứng xử trong môi trường y tế, chăm sóc sức khoẻ người bệnh

Phần 2 KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI BỆNH VÀ THÂN NHÂN NGƯỜI BỆNH

 • Đặc điểm, tâm lý của người bệnh và thân nhân người bệnh
 • Giao tiếp, ứng xử của Bảo vệ/Lễ tân… với bệnh nhân và người thân bệnh nhân
 • Giao tiếp, ứng xử của Bác sỹ với người bệnh và người thân người bệnh: Mô hình giao tiếp AIDET
 • Hướng dẫn, Ví dụ & Thực hành.

Phần 3 KỸ NĂNG LẮNG NGHE CHO GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

 • Sự khác nhau giữa Nghe và Lắng nghe
 • Lắng nghe: thể hiện sự quan tâm và tôn trọng & có thông tin đầy đủ, chính xác
 • 5 bước để lắng nghe hiệu quả
 • Ví dụ & Thực hành

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.

Hình thức học

Tải thông tin khóa học bản PDF

Yêu cầu báo giá

Khóa học liên quan