Quản lý nhà nước trong nền kinh tế số

Quá trình chuyển đổi số đã và đang diễn ra trên thế giới và ở Việt Nam, đang hình thành nên một nền kinh tế mới - nền kinh tế số. Để các cán bộ, viên chức của các Bộ, Cơ quan của Chính phủ hiểu rõ cơ chế vận hành, mối quan hệ, tương quan giữa các thực thể của nền kinh tế số, từ đó đưa ra các đề xuất về pháp luật, chính sách quản lý nhà nước phù hợp là rất cần thiết. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Quản lý nhà nước trong nền kinh tế số” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Công viên chức của các Đơn vị Nhà nước.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Trình bày được yêu cầu chuyển dịch sang nền kinh tế số và những yêu cầu, thách thức trong công tác quản lý nhà nước;
 • Phân tích được thực tiễn nền kinh tế số của Việt Nam hiện nay và những định hướng, giải pháp phát triển nền kinh tế số;
 • Học hỏi kinh nghiệm nền kinh tế số của các nước trên thế giới - làm ý tưởng cho phát triển các giải pháp cho chính phủ điện tử, chính phủ số tại Việt Nam

Thông tin giảng viên

Chuyên gia tư vấn và đào tạo về Quản lý Nhà nước cho các Tổ chức, Đơn vị.

Nội dung

Phần 1 KINH TẾ SỐ và CHÍNH PHỦ SỐ : ĐẶC ĐIỂM, XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC

 • Kinh tế số là gì?
 • Kinh tế số và Chính phủ số
 • Những thay đổi có tính cách mạng
 • Những thách thức cho Xây dựng chính sách và Quản lý nhà nước
 • Nhà nước cần làm gì?
 • Ví dụ và thực hành

Phần 2 NHỮNG THÁCH THỨC VỀ CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 • • Xây dựng mạng băng rộng quốc gia
 • • Hoạt động liên thông của các nền tảng số
 • • Nền kinh tế chia sẻ
 • • Bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư
 • • An ninh không gian mạng
 • • Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
 • Ví dụ & Thực hành.

Phần 3 THÚC ĐẨY CƠ HỘI SỐ: CHUYỂN ĐỔI VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

 • Các mô hình phát triển số
 • Mô hình Top-down của Singapore vs Mô hình Bottom-Up của Hồng Kông
 • Các chiến lược chuyển đổi số khác
 • Nghiên cứu tình huống: Estonia_Một Xã hội số cho Công dân số
 • Ví dụ & Thực hành.

Phần 4 HOẠCH ĐỊNH NỀN KINH TẾ SỐ Ở CHÂU Á:

 • Malaysia
 • Thái Lan
 • Việt Nam
 • Ví dụ & Thực hành.

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.

Hình thức học

Tải thông tin khóa học bản PDF

Yêu cầu báo giá

Khóa học liên quan