Chuyển đổi số chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng nói chung và ngành logistics nói riêng đang thay đổi từng ngày. Để tăng trưởng và phát triển, các doanh nghiệp cần chuyển mình để bắt kịp xu hướng thay đổi đó trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Chuyển đổi số chuỗi cung ứng” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ của các đơn vị trong lĩnh vực Logistic.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Nhận thức rõ xu hướng Chuyển đổi số chuỗi cung ứng; Tiềm năng, Cơ hội, Thách thức và Những đòi hỏi mới;
 • Liệt kê được nhưng điểm ưu việt của chuỗi cung ứng số so với chuỗi cung ứng thủ công;
 • Áp dụng quy trình chuyển đổi số chuỗi cung ứng vào thay đổi hoạt động của doanh nghiệp;
 • Đề xuất chiến lược, cách làm về chuyển đổi số trong quản trị vận hành doanh nghiệp và học hỏi các kinh nghiệm chuyển đổi số thành công của một số Doanh nghiệp.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia tư vấn và đào tạo về Chuyển đổi số cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUỖI CUNG ỨNG - CHÌA KHOÁ KHAI MỞ TIỀM LỰC CỦA DOANH NGHIỆP

 • Chuyển đổi số & Xu hướng chuyển đổi số Chuỗi cung ứng
 • Các động lực dẫn đến chuyển đổi số chuỗi cung ứng
 • Sự thay đổi chuỗi cung ứng của từng ngành hàng: Tiêu dùng, Thực phẩm, Khoáng sản, Vật tư, Y tế…
 • Thách thức và thuận lợi đối với các doanh nghiệp Logistic
 • Trao đổi và thảo luận

Phần 2 CHUỖI CUNG ỨNG SỐ & NHỮNG ƯU VIỆT

 • Một số vấn đề tồn tại ở Chuỗi cung ứng thủ công
 • Những ưu việt của chuỗi cung ứng số
 • Trao đổi và thảo luận.

Phần 3 CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUỖI CUNG ỨNG - HÀNH ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 • Chiến lược và thực thi chuyển đổi sô
 • Triển khai chuyển đổi số: Quy trình 6 bước
 • Trao đổi và thảo luận.

Phần 4 HỌC HỎI KINH NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ LOGISTIC

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.

Hình thức học

Tải thông tin khóa học bản PDF

Yêu cầu báo giá

Khóa học liên quan