Thủ tục thông quan & bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Thông quan hàng hóa là một trong những khâu quan trọng nhất trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Việc hoàn thành thủ tục hải quan và giao nhận hàng hóa nhanh chóng và chinh xác đòi hỏi sự phối hợp chặc chẽ của toàn bộ các khâu liên quan bao gồm: Các thủ tục chứng từ , giao nhận hàng hóa , các bộ phận điều phối. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Thủ tục thông quan và Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ của các đơn vị trong lĩnh vực Logistic.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Thành thạo quy trình thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu;
 • Chuẩn bị các chứng từ cần thiết để thông quan cho một lô hàng;
 • Cập nhật những thay đổi mới nhất về các quy định bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và quy định trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa về bồi thường tổn thất.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia tư vấn và đào tạo về Logistic và kinh doanh quốc tế.

Nội dung

Phần 1 THỦ TỤC THÔNG QUA HÀNG HOÁ

 • Quy trình thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu
 • Phân tích, nhận diện bộ chứng từ xuất nhập khẩu
 • Thực hành chứng từ lô hàng Xuất nhập khẩu
 • HS Code, thuế xuất nhập khẩu
 • Truyền tờ khai hải quan điện tử
 • Trao đổi và thảo luận

Phần 2 ĐẠI LÝ TÀU BIỂN RA VÀO CẢNG QUỐC TẾ

 • Các vấn đề pháp lý về đại lý tàu biển
 • Quy trình hoạt động cơ bản của đại lý tàu biển tại cảng quốc tế
 • Trao đổi và thảo luận.

Phần 3 BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

 • Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hóa
 • Giấy chứng nhận hợp đồng bảo hiểm
 • Thủ tục khiếu nại, giám định và giải quyết bồi thường
 • Ví dụ và Thực hành.

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.

Hình thức học

Tải thông tin khóa học bản PDF

Yêu cầu báo giá

Khóa học liên quan