Kỹ năng truyền thông nội bộ hiệu quả

Truyền thông nội bộ được hiểu là công tác quản trị nhằm tạo dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó và bền vững giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp. Ngày nay, truyền thông nội bộ nắm giữ vai trò quan trọng và có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trong các Tổ chức, doanh nghiệp. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Kỹ năng truyền thông nội bộ hiệu quả” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ làm công tác truyền thông nội bộ của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Nắm được những đặc điểm, đặc tính, nhiệm vụ của truyền thông nội bộ;
 • Tạo môi trường làm việc năng suất, hiệu quả và có trách nhiệm;
 • Tạo sự đồng thuận, gắn kết trong đội ngũ;
 • Thiết lập và ứng dụng các nguyên lý, mô hình trong truyền thông nội bộ hiệu quả.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về Truyền thông cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 SỰ THAY ĐỔI TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 • 4 đặc điểm của Thế giới của những điều không thể và sức ép với truyền thông nội bộ.
 • 4 KHÔNG của truyền thông thương hiệu trong thời đại số
 • 7 đặc tính của văn hóa số trong thời đại số và các nhiệm vụ mới của truyền thông nội bộ
 • Quy định trong Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội & yêu cầu tích hợp trong sổ tay văn hóa Doanh nghiệp

Phần 2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ TRONG TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 • Truyền thông nội bộ & truyền thông đối ngoại
 • 7 lợi ích của truyền thông nội bộ
 • Case studies: Thành công và Thất bại do TTNB
 • Thảo luận: Rà soát các tình huống truyền thông nội bộ thành công và thất bại tại

Phần 3 TẠI SAO TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ THẤT BẠI

 • 10 lý do truyền thông nội bộ thất bại
 • Thảo luận: Đánh giá năng lực và hạn chế của truyền thông nội bộ

Phần 4 TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ HIỆU QUẢ

 • 3 chung (xây dựng môi trường làm việc): Chung vận mệnh – Chung lợi ích – Chung ngôn ngữ
 • 3 yêu cầu của truyền thông hiệu quả
 • 3 Nội dung cần có trong một kế hoạch nội dung truyền thông nội bộ
 • 4 nguyên lý của truyền thông nội bộ hiệu quả
 • Tinh thần chủ – khách
 • Toà soạn đa phương tiện
 • Nguyên lý Hai bàn tay
 • Tạo dựng sự đồng thuận
 • Ma trận nội dung và hình thức ứng dụng
 • 80 hình thức content phổ biến
 • Lập kế hoạch truyền thông nội bộ: 6W1H
 • 8 thói quen của người truyền thông nội bộ.
 • Thảo luận: Đánh giá năng lực và hạn chế của truyền thông nội bộ

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.

Hình thức học

Tải thông tin khóa học bản PDF

Yêu cầu báo giá

Khóa học liên quan