Kỹ năng tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện là một hoạt động thường xuyên trong Doanh nghiệp. Nhiều Doanh nghiệp còn xem tổ chức sự kiện là một phương pháp để tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp thông qua các chương trình sự kiện. Tuy nhiên, để tổ chức thành công một sự kiện đòi hỏi cán bộ làm công tác sự kiện phải có những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Từ thực tế đó, Brainwork Việt Nam xây dựng và phát triển Khóa học “Kỹ năng tổ chức sự kiện” với thông tin như sau:

Đối tượng tham dự

Cán bộ Nhân viên của các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Mục tiêu

Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

 • Giải thích được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác tổ chức sự kiện trong Doanh nghiệp;
 • Áp dụng thành thạo quy trình 3 bước trong tổ chức các sự kiện tại Doanh nghiệp;
 • Nhận diện, phòng ngừa và xử lý các rủi ro trong quá trình tổ chức các sự kiện;
 • Tổ chức thành công các sự kiện và các hoạt động trong tổ chức.

Thông tin giảng viên

Chuyên gia đào tạo về Truyền thông, Tổ chức sự kiến cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Nội dung

Phần 1 TỔ CHỨC SỰ KIỆN - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

 • Tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác tổ chức sự kiện
 • Các loại sự kiện và các hoạt động trong Doanh nghiệp
 • Mục đích, yêu cầu đối với từng loại sự kiện
 • Các bên liên quan khi tổ chức sự kiện
 • Các lưu ý khi tổ chức sự kiện
 • Kỹ năng thiết yếu cho tổ chức sự kiện
 • Thảo luận thực tế tổ chức sự kiện

Phần 2 KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

 • Tổ chức sự kiện: Qui trình 3 bước & Kỹ năng thực hiện
 • Bước 1: CHUẨN BỊ
 • Đề xuất & Lên kế hoạch
 • Thực hiện chuẩn bị theo Kế hoạch
 • Điều phối, Kiểm tra, Kiểm thử.
 • Bước 2: TỔ CHỨC SỰ KIỆN
 • Chuẩn bị & Bố trí
 • Thực hiện theo chương trình sự kiện
 • Giám sát,Hỗ trợ, Điều chỉnh (nếu cần)
 • Bước 3: ĐÁNH GIÁ & KHUYẾN NGHỊ
 • Tổng kết đánh giá kết quả
 • Báo cáo & Khuyến nghị
 • Thanh quyết toán tổ chức hội nghị

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

(*): Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh theo yêu cầu và thực tế triển khai.

Hình thức học

Tải thông tin khóa học bản PDF

Yêu cầu báo giá

Khóa học liên quan