Khóa đào tạo 03 ngày

Tự động hóa qui trình bằng robot phần mềm

Khám phá chi tiết khóa học dưới đây
Khóa đào tạo 03 ngày

Tự động hóa qui trình bằng robot phần mềm

Khám phá chi tiết khóa học dưới đây
Thời gian Địa điểm Học phí/Học viên
04 – 06.11.2021 Học Online 4,500,000 VNĐ

Giới thiệu

Hiện nay, một số doanh nghiệp lớn đã bắt kịp xu hướng sử dụng robot phần mềm để nâng cao tính cạnh tranh, năng suất lao động và giảm nhẹ gánh nặng cho nhân viên từ đó giúp cho các Doanh nghiệp bước nhanh hơn vào CMCN 4.0

Mục tiêu

 • Trình bày nguyên lý hoạt động của một giải pháp RPA;
 • Phân loại được các cấp độ RPA và các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hỗ trợ;
 • Minh hoạ được các bước trong quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng một RPA ;
 • Phân tích, lựa chọn các giải pháp RPA từ đối tác nhằm đáp ứng nhu cầu của DN;
 • Sử dụng các giải thuật và công cụ hiện đại để phát triển ứng dụng thực tế.

Nội dung

Phần 1 GIỚI THIỆU VỀ RPA

 • Các khái niệm
 • Ý nghĩa và vai trò của RPA trong quản lý, vận hành và chuyển đổi số
 • Ứng dụng của RPA trong thực tế và xu hướng phát triển trong tương lai
 • Phân loại RPA
 • Giới thiệu về các công nghệ tiên tiến như khai phá dữ liệu, AI, Machine Learning trong RPA
 • Trao đổi và thảo luận

Phần 2 CÁCH THỨC XÂY DỰNG MỘT RPA CƠ BẢN

 • Các thành phần của RPA
 • Phân tích chi tiết các quy trình để có thể thực hiện RPA
 • Công cụ sử dụng để thực hiện các bước cơ bản
 • Trao đổi và thảo luận

Phần 3 PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC RPA

 • Các mô hình tổ chức quy trình dựa vào workflow: tuần tự, rẽ nhánh, vòng lặp...
 • Phân tích, thiết kế các quy trình
 • Qui trình chuẩn hóa văn bản có thể thực hiện được RPA
 • Dùng các công cụ hiện thực các quy trình cơ bản: ghi nhận (record) thao tác, thực hiện lại các thao tác; thực hành với các lược đồ tuần tự, rẽ nhánh và lặp,...
 • Tổ chức và quản lý dữ liệu trong RPA
 • Quản lý các sự kiện người dùng
 • Trao đổi và thảo luận

Phần 4 HOÀN THIỆN MỘT RPA

 • Hoàn thiện, phân tích thiết kế cho một giải pháp RPA cơ bản
 • Thực hiện và hoàn thiện giải pháp đã phân tích

Phần 5 CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN HỖ TRỢ RPA

 • Các RPA tiên tiến được hỗ trợ bởi các giải pháp dự báo, phân tích dữ liệu
 • Trao đổi và thảo luận

Tải PDF