Khóa đào tạo 02 ngày

Xây dựng & Triển khai KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO theo PHƯƠNG PHÁP MENU

Khám phá chi tiết khóa học dưới đây
Khóa đào tạo 02 ngày

Xây dựng & Triển khai KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO theo PHƯƠNG PHÁP MENU

Khám phá chi tiết khóa học dưới đây
Thời gian Địa điểm Học phí/Học viên
21 - 22.10.2021 Học Online 1,800,000 VNĐ

Giới thiệu

Xây dựng kế hoạch đào tạo là công việc hàng năm của một Tổ chức, Doanh nghiệp. Mỗi Tổ chức, Doanh nghiệp cần xây dựng cho mình chương trình đào tạo riêng, phát huy tối đa thế mạnh và khỏa lấp những hạn chế mà Tổ chức, Doanh nghiệp chưa thể khắc phục

Mục tiêu

 • Tiếp cận có hệ thống và toàn diện công tác quản lý đào tạo & phát triển nguồn nhân lực trong các Tổ chức, Doanh nghiệp;
 • Phân loại Đối tượng & Chương trình đào tạo trong Doanh nghiệp một cách có hệ thống nhằm hỗ trợ cho việc xác định nhu cầu đào tạo thuận tiện và chính xác;
 • Xây dựng menu các chương trình đào tạo dựa trên mô hình 2 – 7;
 • Xây dựng & Triển khai Kế hoạch đào tạo của Tổ chức, Doanh nghiệp hiệu quả theo phương pháp Menu.

Nội dung

Phần 1 ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

 • Đào tạo với Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực – Bức tranh tổng thể & hệ thống
 • Các bên liên quan – Vai trò, Mong đợi và Yêu cầu
 • Đào tạo & Phát triển năng lực: Mô hình 70-20-10
 • Phân nhóm đối tượng & Chương trình đào tạo: Mô hình 2 -7 & Menu các chương trình đào tạo
 • Ví dụ & Thực hành

Phần 2 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN MENU

 • Xây dựng & Triển khai Kế hoạch đào tạo – Các vấn đề thường gặp
 • Nhu cầu đào tạo – Gốc của các vấn đề
 • Xác định Nhu cầu đào tạo dựa trên “Menu” – Giải pháp đơn giản, dễ làm, khả thi!
 • Sự giống & Khác nhau giữa Xây dựng Kế hoạch đào tạo truyền thống & dựa trên Menu
 • Xây dựng Kế hoạch đào tạo theo Menu – QUI TRÌNH 5 BƯỚC của BỘ PHẬN ĐÀO TẠO
 • Xây dựng Kế hoạch đào tạo theo Menu – QUI TRÌNH 4 BƯỚC của các PHÒNG/ BAN/ ĐƠN VỊ
 • Bài tập thực hành

Phần 3 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ: 2 CẤP ĐỘ & 4 NHÓM VIỆC

 • Triển khai Kế hoạch đào tạo: 2 cấp độ triển khai
 • Tổ chức đào tạo: 4 nhóm việc & 3 giai đoạn (1) HỌC VIÊN,(2) GIẢNG VIÊN,(3) HỌC LIỆU,(4) CÔNG TÁC TỔ CHỨC
 • Chất lượng & Hiệu quả của chương trình đào tạo & 4 tiêu chí/cấp độ đánh giá.
 • Vai trò & Yêu cầu đối với Cán bộ phụ trách đào tạo
 • Trao đổi và thảo luận

Tải PDF