Chương trình Bồi dưỡng nâng cao
năng lực về chuyển đổi số

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ

Ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo đề xuất của Bộ thông tin và Truyền thông. Trong các giải pháp cụ thể triển khai Chương trình này đặc biệt nhấn mạnh đến việc đào tạo, nâng cao năng lực của công chức, viên chức về các công nghệ và hạ tâng số.. Là Cơ quan chủ trì và điều phối triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2015, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) đã tin tưởng và giao cho Brainwork Việt Nam thực hiện chương trình “BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ ” dành cho Cán bộ, Viên chức, Chuyên viên của các Đơn vị thuộc các Bộ, Ngành, Cơ quan ngang Bộ. Chương trình bồi dưỡng bao gồm 04 khoá học như sau:

  • Khoá học “Công nghệ BLOCKCHAIN và các ứng dụng thực tiễn cho Chính phủ số”
  • Khoá học “Ứng dụng AI & IoT trong xây dựng ĐÔ THỊ THÔNG MINH”
  • Khoá học “Quản lý nhà nước trong nền Kinh tế số”
  • Khoá học “Phân tích Dữ liệu lớn phục vụ Chính phủ điện tử”

Brainwork Việt nam trân trọng cảm ơn Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhiệt tình hỗ trợ và chuẩn bị chu đáo chương trình bồi dưỡng vừa qua. Cảm ơn sự nhiệt tình của các Anh, Chị học viên cũng như các Giảng viên của các khoá học này. Rất hy vọng được gặp lại các Anh, Chị trong các chương trình giảng dạy của Brainwork Việt Nam

#Một số hình ảnh của khóa học