Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nguồn nhân lực

Mục tiêu:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Giải thích nhân sự là một nguồn lực cần đầu tư hơn là nguồn phát sinh chi phí;
 • Giải thích vai trò và mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực;
 • Xác định những ai tham gia vào hoạt động quản trị nguồn nhân lực và vai trò của họ;
 • Mô tả các chức năng của quản trị nguồn nhân lực theo một quá trình tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực có chất lượng cao cho doanh nghiệp;
 • Đánh giá thực tế các hoạt động quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp qua danh mục câu hỏi;
 • Nhận biết 10 vấn đề thuộc quản trị nguồn nhân lực thường gặp ở doanh nghiệp, cùng với những nguyên nhân và các đề xuất giải pháp.

 

Đối tượng tham d:

 • Cán bộ Lãnh đạo và Quản lý các cấp trong các Doanh nghiệp/Tổ chức;
 • Cán bộ, chuyên viên phụ trách Nhân sự, phát triển nguồn nhân lực;
 • Các cá nhân đang có nhu cầu muốn phát triển bản thân nâng cao hiệu quả trong công việc của bản thân.

 

Học phí:  2.800.000 VNĐ/ Học viên

Bao gồm: phí phát triển chương trình, giảng dạy, phòng học, ăn trưa, tea-break, tài liệu, văn phòng phẩm và phí quản lý của Brainwork.

Tối đa 24 học viên/lớp. Đăng ký tham dự ngay để được hưởng ưu đãi của Brainwork.

 

 

Nội dung chương trình

Phần 1: Những quan điểm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực

 • Coi nhân lực là chi phí hay đầu tư?
 • Chú trọng quản lý hành chính hay khai thác  và phát triển nguồn nhân lực
 • Phải chăng quản trị nguồn nhân lực chỉ mang chức năng phục vụ các hoạt động khác của doanh nghiệp?
 • Liệu quản trị nguồn nhân lực chỉ để nhằm đạt được những mong muốn của chủ doanh nghiệp?
 • Quản trị nguồn nhân lực chỉ là trách nhiệm của bộ phận nhân sự?
 • Ví dụ và bài tập thực hành.

Phần 2: Tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao

 • Ai là nhân lực mà doanh nghiệp cần có?
 • Tìm kiếm nguồn nhân lực ở đâu và bằng cách nào?
 • Doanh nghiệp cần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bằng cách nào?
 • Làm thế nào để duy trì và quản lý nguồn nhân lực?
 • Ví dụ và bài tập thực hành.

 

Phần 3: Đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp

 • Thẩm định hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp
 • Mười vấn đề có liên quan đến quản trị nguồn nhân lực thường gặp trong doanh nghiệp
 • Ví dụ và bài tập thực hành.
Chương trình đào tạo Public 2014
Đào tạo theo yêu cầu Doanh nghiệp